EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Akreditasyonlarımız

Kuruluşumuz, resmi ve özel olarak çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlara verdikleri hizmetlerin kalitesini, doğruluğunu, netliğini ve güvenilirliği arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanmış tüm ilke, standart ve analiz metodlarına uymakta, çağın gerektirdiği son teknoloji cihaz ve ekipmanlar kullanmaktadır. Tüm bunlar dışında sahip olduğu bu şartları, çalıştığı müşterilerine kanıtlamak için bünyesinde bir takım yönetim sistemleri kurmuş ve denetimlerden geçerek ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından bu yönetim sistemlerinin belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Sahip olduğu söz konusu standartların başında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gelmektedir. Bu standart, test ve analiz örneklerini alma işlemi de dahil olmak üzere, test ve kalibrasyon hizmetleri veren bir laboratuvarın, bu tür faaliyetler için yeterli olduğunun tanınması açısından, sağlaması gerekli genel tüm koşulları kapsamaktadır. Söz konusu standart aynı zamanda, bir laboratuvarın kendi geliştirdiği yöntemlerle yaptığı standart dışı test ve kalibrasyon hizmetleri için yeterli olduğuna yönelik koşulları da kapsamaktadır. Kuruluşumuz bu yetkiyi UAF United Accreditation Foundation (Amerikan Akreditasyonu) ve ÖSAS (Avusturya) Akreditasyon'dan almıştır ve verdiği tüm hizmetleri bu akreditasyon yetkisine dayanarak gerçekleştirmektedir.

Bu husus dışında kuruluşumuz bünyesinde TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardını uygulamaktadır. Bu şekilde verilen hizmetler, laboratuvar ortamı, test ve analiz süreçleri, gerekli koşulların sağlanması açısından kuruluşumuzun olması gereken yapısı standartlaştırılmış olmaktadır. Bu standart kuruluşumuzun, uygunluk değerlendirme süreçlerinin çeşitli aşamalarında Avrupa Birliği uygunluk değerlendirme kriterlerine uygun hizmet verdiğini kanıtlamaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve ISO 27001 Belgesi almıştır. Bu belge, faaliyetler boyunca elde edilen çok çeşitli bilgi ve belgenin kuruluşumuz tarafından üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmayacağını ve gizli tutulduğunu müşterilere kanıtlamaktadır.

Ayrıca kuruluşumuz faaliyet gösterdiği sektörde meydana gelen tüm gelişmelere katkıda bulunmak, gerekse yerli ve yabancı teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek açısndan, birçok üniversite ile işbirliği halindedir. Faaliyet gösterdiği alan itibariyle insan sağlığına ve çevreni korunmasına gösterilen hassasiyetin bir ifadesi olarak, kuruluşumuz bu yöndeki bazı projelerin yürütülmesine de destek sağlamaktadır.