EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Gizlilik İlkesi

Kuruluşumuz, tüzel kişiliği ve bütün çalışanları olarak müşterilerine verdiği tüm hizmetlerde gizlilik ilkesine bağlı kalacağının taahhhütünü vermektedir. Bu doğrultuda; üzere sürdürdüğü faaliyetler esnasında elde edilen tüm bilgiler, test ve analiz çalışmaları, ölçüm ve değerlendirme sonuçları ve de hazırlanan bigli, belge ve raporlar asla üçüncü kişilere verilmez, bu konuda bir üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklama yapılmaz ve kesinlikle paylaşılmaz.

Kuruluşumuz, çalıştığı müşterilerine ait olan bu tarz bilgi ve belgelerin, yönetici ve çalışanlar haricinde hiç kimse tarafından erişilemeyecek şekilde korunmasından ve laboratuvara teslim edilen test ve analiz örneklerinin kati surette laboratuvar dışına çıkarılmamasından yükümlüdür. Bu hususta gerekli olan tüm tedbirler alınmıştır. Tamamen bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve belgelere sadece yetkisi olan çalışanlarının erişmesi sağlanmıştır. Kuruluşumuz, özel kişi veya kuruluşlara ait olan tüm bilgi ve belgelerin ve kendilerine ait tescilli haklarının korunacağını taahhüt etmektedir.

Tüm bunların dışında kuruluşumuz, laboratuvar hizmetlerini verirken, herhangi bir çıkar ilişkisine girmeden ve hiçbir kişi ve kuruluşun etkisi altında kalmadan faaliyetlerini sürdürmektedir ve bu anlamda da müşterilere ait bilgi ve belgeler koruma altındadır. Yönetici ve çalışanlar, faaliyetleri ile ilgili olarak tarafsızlığını ve gizlilik taahhüdünü şüpheye düşürecek bir davranışta bulunamazlar.

Kuruluşumuz saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak amacı ile, şirket bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur ve gerekli denetimlerden geçerek ISO 27001 Belgesi almıştır. Esas olarak bu belge, faaliyetler boyunca elde edilen her türlü bilgi ve belgenin kuruluşumuz tarafından gizli tutulduğunu ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını müşterilere kanıtlamaktadır.

Kuruluşumuz ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda gizlilik taahhüdünü yerine getirerek bütün çalışanlarından tek tek gizlilik hususunda beyan almaktadır. Bu beyan, yukarıda açıklanan tüm ilke ve koşulları kapsamakta olup, buna aykırı hususta hareket eden yönetici ve çalışanlar disiplin suçu işlemiş olmaktadır.