EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Güvenilir Analizler

Bir laboratuvardan analiz ve test hizmeti alan bir kişi ya da kuruluş için sahip olacağı sonuçların doğru, güvenilir ve kesin olması en önemli etkendir. Fakat laboratuvarların bu süreçte yalnızca beyanları yeterli değildir. Yapılan test ve analiz sonuçlarının gerçekten kesin olması ve laboratuvarın güvenilir hizmet verdiği herkes tarafından kabul görmüş olması gerekmektedir.

Laboratuvar olarak hizmet veren kuruluşların güvenilir olması için bazı kriterler gereklidir. İlk kriter, eğitimli, deneyimli ve nitelikli çalışanlara sahip olmak mecburiyetidir. Çalışanların, eğitim kurumlarından mezun oldukları bilgilerle yetinmeyip, daima kendilerini geliştiriyor olmaları oldukça önemlidir. Çünkü günümüzde teknoloji çok hızlı ve akıl almaz bir şekilde gelişmekte, her geçen gün yeni test cihazları ve ekipmanlar üretilmekte, sık aralıklarla test ve analizler konusunda yeni bir yöntem duyurulmaktadır. Bu yenilikler daima yakından izlenmez ve zamanında hayata geçirilmezse, verilen hizmetin kalitesi düşecek, hızlı sonuç almak kolay olmayacak ve laboratuvar diğer rakiplerinden geride kalacaktır.

Bu hususta kuruluşa da bir takım sorumluluklar düşmektedir. Laboratuvar yöneticileri de benzer şekilde sektörde ve teknolojide gerçekleşen yenilikleri takip etmek, çalışanları bu hususta bilgilendirmek ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak tanımak zorundadır.

Bir laboratuvarın güvenilir olmasında ikinci kriter, en son teknoloji ile üretilmiş test ve analiz cihazları ve ekipmanları kullanmak zorunda olmasıdır. Teknolojik olarak zamanın gerisinde kalmış test cihazları, müşterilerin bekledikleri hassasiyette ve doğrulukta sonuçlar vermekte yeterli olmayacağı gibi hız açısından da tatmin edici olmayacaktır. Bu nokta elbette ki bir yatırım konusudur. Ancak doğru zamanda doğru yatırımlar yapılmayacak olursa, laboratuvar da rakipleri ile mücadelede geri kalacak demektir.

Güvenilir analizler konusunda üçüncü kriter ise ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alınacak yetkiye dayanarak test ve analizler yapabilmektir. Bu kapsamda tüm faaliyetler, uluslararası arenada kabul gören test yöntemlerine uygun hususta ve yayınlanmış yerli ve yabancı standartlar çerçevesinde yürütülecek ve hazırlanan raporlar dünyanın her yerinde kabul görecektir.