EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Tarafsız Testler

Labortavar olarak hizmet veren bir kuruluş, sektörde faaliyet gösteren diğer rakiplerinden önde olmak istiyorsa, ilk başta dikkat edilmesi gerekli kriter, tarafsız ve bağımsız hizmet vermektir. Bir laboratuvar her ne olursa olsun bir çıkar ilişkisinin içinde olmamalı ve hiçbir kişi ve kuruluştan talimat alarak faaliyet göstermemelidir.

Bu hususta Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar standardı çok önemlidir. Bir laboratuvarın yaptığı test ve analiz çalışmaları, ancak bu standardın koşullarını karşılaması durumunda müşterilerinin, resmi organların ve denetim kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Laboratuvar sektörü günümüzde ulusal akreditasyon sisteminde önemli hizmet alanlarından bir tanesidir. Test, analiz, ölçüm, muayene, değerlendirme ve kalibrasyon çalışmalarının doğruluğu, teknolojik altyapının bulunmasına ve yapılan analizlerin güvenilir olmasına bağlıdır. Laboratuvarların akreditasyonu için TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı ve TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar standardı esas alınmaktadır.

Bu standartlar gereğince laboratuvarlar, vermiş oldukları test hizmetlerinde tarafsız ve bağımsız olmak ve müşterilerinin alacakları teknik kararları etkileyebilecek her türlü mali ve ticari iç ve dış baskılardan uzak olmak zorundadır. Bu konuda labortauvarlar, dürüst davranmak zorundadır. Gerçekleştirilen faaliyetler ve hazırlanan raporlar, hiç bir etki altında kalmaksızın, sadece gerçeği yansıtmak zorundadır.

Laboratuvarlar açısından hizmet verilen bu sektörde rakiplerin önünde yer almak, saygın ve tercih edilen bir laboratuvar olmak için sektörü ilgilendiren bu etik değerlere uygun faaliyet göstermek gerekmektedir.

Kuruluşumuz, tüzel bir kişilik olarak bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine tam anlamıyla bağlıdır ve aynı zamanda işe girişlerinde çalışanlardan ayrı ayrı tarafsızlık beyanı almaktadır. Bu beyan, yukarıda açıklanan temel ilke ve koşulları kapsamaktadır. Söz konusu tarafsızlık beyanına aykırı olarak hareket eden yönetici ve çalışanlar disiplin suçu işlemiş olmaktadır.