EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Teknolojik Altyapı

Laboratuvar sektöründe hizmet gösteren kuruluşlar; oldukça yetenekli, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olsa dahi eğer teknolojik olarak güçlü bir altyapısı yoksa ve çağın gerektirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiyorsa, sektörel piyasada diğer rakiplerine karşı rekabet gücü elde edemezler. Teknoloji, tüm alanlarda olduğu gibi laboratuvar sektöründe de hızlı bir şekilde gelişim göstermektedir. Her geçen zaman bir öncekine nazaran daha hassas ve çok daha fazla ayrıntılı sonuçlar verebilen cihazlar ve ekipmanlar geliştirilmektedir. Laboratuvarların bir yandan bu yenilikleri takip ederken, bir yandan da bütçeleri elverdiği ölçüde bu imkanlara sahip olmaları ve kullanmaları gerekmektedir. Fakat kaçınılmaz olarak söz konusu teknolojiyi takip etmek bir yatırım konusudur ve mali güç gerektirir. 1990’lı yılların ortalarına kadar laboratuvarlar, teknolojik imkanların kısıtlı olmasına rağmen nitelikli çalışanlar sayesinde oldukça başarılı sonuçlar alabiliyorlardı. O dönemin olanakları ölçüsünde yapılabilen test ve analiz çalışmalarının kapsamı bugünkü kadar geniş değildi. Ayrıca bilgisayarların ve laboratuvar teknolojilerinin bugünkü kadar çok fazla gelişmediği ve yaygınlaşmadığı için, bu dönemde bilgiye ulaşım da o kadar kolay değildi. Bir parça daha gelişmiş olan laboratuvarlarda bile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve depolamasında çok büyük sorunlarla karşılaşılıyordu. Üstelik test ve analiz metodları ve alınan sonuçlarının güvenilirliği ve kesinliği hususnda da henüz geliştirilmiş bir sistematik yoktu. Yasal mevzuatlar ise yalnızca o günün sistematiği içinde hazırlandığı için daha fazlasını öngörmüyordu. Kısaca günümüz şartları ile kıyaslandığında, şu an sahip olunan hassaslıkta ölçümler yapılamıyor ve de sonuçlar değerlendirilemiyordu. Fakat 2000’li yılların başından itibaren teknolojinin yakaladığı büyük ivmelenme ile birlikte bilgisayarlar yaygınlaşmıştır ve laboratuvar teknolojilerinde bilgisayara bağlı makinaların ve ekipmanların sayıları da artmıştır. Tüm bunların yanında laboratuvarlarda kalite sistemleri oluşturulmaya başlanmış ve akreditasyonlar sağlanmıştır. Bahsedilen tarihten itibaren geçen bu kadar kısa sürede gelinen noktada artık laboratuvarlar teknolojiye daha fazla yatırım yapmakta ve daha hızlı, kaliteli, kesin ve güvenilir sonuçlar elde etmektedir. Bu hususta kuruluşumuz da gerekli yatırımları yapmıştır ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olmuştur.