EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Testler

Sızdırmazlık Testleri

Medikal ürünler, boru hatları, pnömatik sistemler için sızdırmazlık testi (ya da daha uygun bir dilde, hizmet verilebilirlik testi, aynı zamanda kaçak ölçümü olarak da bilinir) her zaman belli bir periyotta bbu testler yapılmalıdır, ölçüm cihazı yardımı ile yaptırılmalıdır ve test sonuçları da rapora kaydedilmelidir. Bu nedenle operatör, teknik uzman raporuna sahiptir. Bazı bina sigortalayıcıları, bu denetim ve sertifikaları/raporları, kendi sigorta kapsamlarında bulundurur. Hizmet verilebilirlik testi ya da sızdırmazlık testi için, gaz boruları her zaman çalışma koşullarında/çalışma basıncıyla (artmış test basıncı ile değil) test edilir. Bu test boyunca ölçüm cihazı, gaz borusunda sızdırma olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu tespit eder.

Hava Sızdırmazlık Testi
Kaçak testinin amacı; ürün içerisindeki kaçakları alan(mm2) bazında belirlemek ve havanın yada gazın ürün içerisinde ne kadar süre kalabileceğini hesaplamaktır. Test, bir fan yardımı ile yapılır. Önce ürün içi basınçlandırılır, sonra üründeki hava emiş yapılarak ortam dışına yollanır. Ürün içindeki ve boru yada ekipmanda geçen hava basıncı manometreler yardımı ile ölçülür. Bu değerler onaylı bir bilgisayar programı tarafından değerlendirilir. Aradaki diferansiyel fark neticesinde odanın kaçakları bulunmuş olur.

Eurolab medikal ve endüstiyel olarak sızdırmazlık testi hizmeti sağlamaktadır. Duruş gerçekleştirmeden, test gazları kullanılarak (Helyum, hidrojen ve halojen) hatlarda sızıntı tespitinde uygulanır.

Sıvı veya kaz kaçağına meyil vermemek maksadıyla, ilhili cihazlar üzerinde yapılan bir kalite kontrol testidir.

Su Sızdırmazlık Testleri
Basınçsız - Su Sızdırmazlık Saha Testleri – EN 13051 ve AAMA 501.2
Avrupa normu EN 13051 ‘e göre uygulanan şantiye su-sızdırmazlık testinde;
Önceden tespit edilen kritik detay bölgelerinin her 1 metrelik uzunluğu 30 dk süresince 5 lt/dk lık sabit debili su akışına maruz bırakılır. 
Amerikan normu AAMA 501.2 ‘ye göre uygulanan şantiye su-sızdırmazlık testinde;
Kritik detay bölgelerinin her 1,5 metrelik uzunluğu 5 dakika süresinde 2,4 bar basınçta su akışına maruz bırakılır. 
Her iki test esnasında da, test edilen bölge bina iç ortamından gözlem yapmak suretiyle incelenir. Test esnasında test bölgelerinde herhangi bir su girişi tespit edildiğinde; sızıntıya neden olan sorun tespit edilir, gerekli görülen onarım işlemi uygulayıcı tarafından tatbik edilir ve belirli bekleme süresi sonrası aynı bölge tekrar test edilir. Söz konusu bölge ile aynı detayları taşıyan diğer kritik bölgelere de aynı test uygulanarak; sorunun sadece sızıntı yaşanan bölgeye mi ait olduğu, yoksa benzer detayları içeren tüm bölgelerde sistemsel bir sorun mu olduğu tespit edilir.
Basınçlı - Su Sızdırmazlık Saha Testi – ASTM E 1105
ASTM E 1105 standardı doğrultusunda sahada yapılan basınçlı su sızdırmazlık testlerinde, cephenin test edilecek bölgesi dış yüzeyden su püskürtme işlemine maruz bırakılırken, iç ortamda da statik basınç oluşturulur. Statik basınç miktarı proje ve lokasyon özellikleri doğrultusunda belirlenir.

Akustik Sızdırmazlık Tank Testi
ISO EN 17020 belgeli akustik tank testi sayesinde, tüm yeraltı akaryakıt tanklarınızın ve ürün, nefeslik, dolum hatlarının kaçak tesit ve sızdırmazlık testi yapılır.
Testin tüm aşamaları kayıt altına alınır, bilgisayar sistemi kendisi otomatik geçer raporunu TÜRKAK EN 17020 belgeli düzenler.
Kullanılan gerek vakum gerekse de basınç uygulamaları sonucu TS EN 12820 T4'nin istediği sızdırmazlık testi hazırlanır.
Her türlü akaryakıt kaçak testi yapılabilmektedir.
0,1 lt/saat'den büyük her türlü kayıp tespiti yüzde yüz yapılmaktadır.