EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Testler

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

Elektromanyetik dalga, bir elektrik yükünün ivmeli hareketleri ile meydana gelen dalgadır. Herhangi bir iletken üzerinde akmak zorunda kalan elektrik yükü, farklı iletkenler üzerinden ve farklı bileşenler üzerinden geçerken ortama bir takım sinyaller yaymakta ve bu siyaller bir manyetik alan oluşturmaktadır. Oluşan bu manyetik alan, içinden elektrik akımı geçen iletkenin etrafında, bu iletkenin elektriksel alanına dik bir manyetik alandır. İletken içinde geçen elektrik akımının zamana bağlı olarak değişmesi paralelinde, iletken elektromanyetik ışıma yapmaya başlamaktadır.

Bu tanımlamalardan hareketle bir elektronik ortam, dalga yayma özelliğine sahip farklı elektrikli veya elektronik cihazların oluşturduğu bir ortamdır. Bu elektromanyetik ortamın etkinliğini iki faktör berlirlemektedir: dalgaların frekansı ve genliği.

EMI, İngilizce Elektromagnetic Interference ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve elektromanyetik girişim anlamına gelmektedir. Radyo frekansları (RF), mikrodalga vericileri, elektrik ark kaynağı makinaları, yıldırımlar, elektrostatik deşarj (ESD) gibi çeşitli kaynaklar, bir takım elektromanyetik gürültü sinyalleri yaymakta ve bu sinyaller, çevrelerinde bulunan elektronik bileşenlere sahip cihazları farklı seviyelerde etkilemektedir. Bu olaya elektromanyetik girişim denmektedir.

Sayılan gürültü kaynaklarının bir kısmı kesintisiz veya belli dönemlerde elektromanyetik kirlilik yayarken, bir kısmı ne zaman ve ne miktarda etki oluşturacağı bilinmeyen elektromanyetik kirlilik yaymaktadır.

Elektromanyetik uyumluluk açısından bir elektronik cihazın elektromanyetik girişime maruz kalması dört farklı noktadan değerlendirilmektedir:

  • Işıma yoluyla emisyon (RE, radiated emission)
  • Işıma yoluyla bağışıklık (RS, radiated susceptibility)
  • İletim yoluyla emisyon (CE, conducted emission)
  • İletim yoluyla bağışıklık (CS, conducted susceptibility)

Bugün elektromanyetik uyumluluk (EMC) uygulamaları, birbirinden farklı özellikleri olan elektronik cihazların birlikte düzgün çalışmasını sağlamak amacı ile standartlar ile belirlenen sınır değerlere göre düzenlenmektedir.

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, elektriksel güvenlik testleri kapsamında EMC elektromanyetik uyumluluk testlerini yapmaktadır.

EMC Testi Neden Gereklidir;

Tüm elektrikli cihazlar veya tesisler birbirine bağlandığında veya birbirine yakın olduğunda birbirini etkiler, örn. TV setleri, GSM telefonlar, radyolar ve yakındaki çamaşır makinesi veya elektrik hatları arasındaki parazit. Elektromanyetik uyumluluğun (EMC) amacı tüm bu yan etkileri makul kontrol altında tutmaktır. EMC, rahatsızlığı azaltmak ve bağışıklığı artırmak için mevcut ve gelecekteki tüm teknikleri ve teknolojileri belirlemektedir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi 2014/30 / EU, elektrik ve elektronik ekipmanın elektromanyetik rahatsızlık yaratmadığını veya bundan etkilenmemesini sağlar.

EMC Direktifi, amaçlanan şekilde kullanıldığında, bu ekipmanın radyo ve telekomünikasyon ile diğer ekipmanları rahatsız etmediğinden emin olmak için ekipmanlardan elektromanyetik emisyonları sınırlar. Direktif aynı zamanda bu tür ekipmanların girişime karşı bağışıklığını yönetir ve amaçlanan şekilde kullanıldığında bu ekipmanın radyo emisyonları tarafından rahatsız edilmemesini sağlamaya çalışır.

Direktiflerin ana hedefleri, EMC ile ilgili ekipmanın uyumluluğunu düzenlemektir:

ekipman (cihaz ve sabit tesisler) piyasaya sürüldüğünde ve / veya hizmete alındığında EMC gereksinimlerine uymak zorundadır.

Üye kuruluşların yetkili makamlarının uyumsuzluk durumlarında önlemler uygulayabilmeleri ile birlikte, sabit tesisatlar için iyi mühendislik uygulamasının uygulanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği uyum mevzuatı kapsamında başlıkların yayınlanması ve uyumlaştırılmış standartların referansları;

 

ESO

Standardın referansı ve başlığı 
(ve referans doküman)

Yayın Tarihi

CEN

EN 617: 2001 + A1: 2010

Sürekli taşıma ekipmanları ve sistemleri - Silolar, sığınaklar, kutular ve haznelerde dökme malzemelerin depolanması için ekipman için güvenlik ve EMC gereklilikleri

13/05/2016 

CEN

EN 618: 2002 + A1: 2010

Sürekli taşıma ekipmanı ve sistemleri - Sabit bantlı konveyörler hariç dökme malzemelerin mekanik olarak taşınmasına yönelik ekipman için güvenlik ve EMC gereklilikleri

13/05/2016 

CEN

EN 619: 2002 + A1: 2010

Sürekli taşıma ekipmanı ve sistemleri - Ünite yüklerinin mekanik kullanımı için ekipman için güvenlik ve EMC gereksinimleri

13/05/2016 

CEN

EN 620: 2002 + A1: 2010

Sürekli taşıma ekipmanları ve sistemleri - Dökme malzemeler için sabit bantlı konveyörler için güvenlik ve EMC gereksinimleri

13/05/2016 

CEN

EN 1155: 1997

Bina donanımı - Salıncak kapılar için elektrikle çalışan tutma-açık cihazlar - Gereksinimler ve test yöntemleri

13/05/2016 

EN 1155: 1997 / A1: 2002

 

13/05/2016 

CEN

EN 12015: 2014

Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar için ürün ailesi standardı - Emisyon

13/05/2016 

CEN

EN 12016: 2013

Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve hareketli yürüyüşler için ürün ailesi standardı - Bağışıklık

13/05/2016 

CEN

EN 12895: 2015 (yeni)

Endüstriyel kamyonlar - Elektromanyetik uyumluluk

Bu ilk yayın 

CEN

EN 13241-1: 2003 + A1: 2011

Endüstriyel, ticari ve garaj kapıları ve kapıları - Ürün standardı - Bölüm 1: Yangına dayanıklı veya duman kontrol özellikleri olmayan ürünler

13/05/2016 

CEN

EN 13309: 2010

İnşaat makineleri - Dahili güç kaynağı olan makinelerin elektromanyetik uyumluluğu

13/05/2016 

CEN

EN 14010: 2003 + A1: 2009

Makinelerin güvenliği - Motorlu taşıtların güç tahrikli park edilmesi için ekipmanlar - Tasarım, imalat, montaj ve devreye alma aşamaları için güvenlik ve EMC gereklilikleri

13/05/2016 

CEN

EN ISO 14982: 2009

Tarım ve ormancılık makineleri - Elektromanyetik uyumluluk - Test yöntemleri ve kabul kriterleri (ISO 14982: 1998)

13/05/2016 

CEN

EN 16361: 2013 + A1: 2016 (yeni)

Güç kumandalı yaya kapıları - Ürün standardı, performans özellikleri - Başlangıçta güç işletmesiyle kullanılmak üzere tasarlanmış, salıncak tipinden başka yaya kapıları

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 50065-1: 2011

3 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında düşük voltajlı elektrik tesisatlarında sinyal verme - Bölüm 1: Genel gereksinimler, frekans bantları ve elektromanyetik bozulmalar

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-1: 2003

3 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında düşük voltajlı elektrik tesislerinde sinyal verme - Bölüm 2-1: Şebeke iletişim ekipmanı ve 95 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında çalışan sistemler için bağışıklık gereksinimleri konut, ticari ve hafif sanayi ortamları

13/05/2016 

EN 50065-2-1: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

EN 50065-2-1: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-2: 2003

3 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında düşük voltajlı elektrik tesislerinde sinyalizasyon - Bölüm 2-2: Şebeke iletişim ekipmanı ve 95 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında çalışan sistemler için bağışıklık gereksinimleri ve endüstriyel ortamlar

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

EN 50065-2-2: 2003 / A1: 2005 / AC: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50065-2-3: 2003

3 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında düşük voltajlı elektrik tesisatlarında sinyalizasyon - Bölüm 2-3: 3 kHz ila 95 kHz frekans aralığında çalışan ve elektrik tedarikçileri tarafından kullanılması amaçlanan şebeke haberleşme ekipmanı ve sistemleri için bağışıklık gereksinimleri ve distribütörler

13/05/2016 

EN 50065-2-3: 2003 / A1: 2005

 

13/05/2016 

EN 50065-2-3: 2003 / AC: 2003

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50083-2: 2012

Televizyon sinyalleri, ses sinyalleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 2: Ekipman için elektromanyetik uyumluluk

13/05/2016 

EN 50083-2: 2012 / A1: 2015

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50121-1: 2006

Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

2016/12/08 

EN 50121-1: 2006 / AC: 2008

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 50121-2: 2006

Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya emisyonu

2016/12/08 

EN 50121-2: 2006 / AC: 2008

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 50121-3-1: 2017 (yeni)

Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-1: Yuvarlanma stoğu - Tren ve komple araç

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 50121-3-2: 2016 (yeni)

Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-2: Haddeleme stok - Aparat

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 50121-4: 2016 (yeni)

Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: Sinyalizasyon ve telekomünikasyon cihazlarının emisyon ve bağışıklığı

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 50121-5: 2017 (yeni)

Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı tesisatı ve aparatlarının emisyonu ve bağışıklığı

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 50130-4: 2011

Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün ailesi standardı: Yangın, hırsız, bekletme, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık gereksinimleri

13/05/2016 

CENELEC

EN 50148: 1995

Elektronik taksimetreler

13/05/2016 

CENELEC

EN 50270: 2015 (yeni)

Elektromanyetik uyumluluk - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçümü için elektrikli cihazlar

Bu ilk yayın 

EN 50270: 2015 / AC: 2016-08 (yeni)

 

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 50293: 2012

Karayolu trafik sinyal sistemleri - Elektromanyetik uyumluluk

13/05/2016 

CENELEC

EN 50370-1: 2005

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Takım tezgahları için ürün ailesi standardı - Bölüm 1: Emisyon

13/05/2016 

CENELEC

EN 50370-2: 2003

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Takım tezgahları için ürün ailesi standardı - Bölüm 2: Bağışıklık

13/05/2016 

CENELEC

EN 50412-2-1: 2005

1,6 MHz ila 30 MHz frekans aralığında düşük voltajlı tesislerde kullanılan güç hattı iletişim aparatları ve sistemleri - Bölüm 2-1: Konut, ticari ve endüstriyel çevre - Bağışıklık gereksinimleri

13/05/2016 

EN 50412-2-1: 2005 / AC: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50428: 2005

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Teminat standardı - Ev ve bina elektronik sistemlerinde kullanım için anahtarlar ve ilgili aksesuarlar (HBES)

13/05/2016 

EN 50428: 2005 / A1: 2007

 

13/05/2016 

EN 50428: 2005 / A2: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50470-1: 2006

Elektrik ölçüm cihazları (ac) - Bölüm 1: Genel gereksinimler, testler ve test koşulları - Ölçüm cihazları (A, B ve C sınıfı indeksler)

13/05/2016 

CENELEC

EN 50490: 2008

Havaalanlarının aydınlatılması ve işaretlerinin yakılması için elektrik tesisatı - Hava yer aydınlatması kontrol ve izleme sistemleri için teknik şartlar - Bireysel lambaların seçici olarak anahtarlanması ve izlenmesi için üniteler

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-1: 2010

Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) için Genel Şartlar - Bölüm 5-1: EMC gereksinimleri, koşulları ve test kurulumu

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-2: 2010

Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) için Genel Şartlar - Bölüm 5-2: konut, ticari ve hafif sanayi ortamında kullanılan HBES / BACS için EMC gereksinimleri

13/05/2016 

CENELEC

EN 50491-5-3: 2010

Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) için Genel Şartlar - Bölüm 5-3: Endüstri ortamında kullanılan HBES / BACS için EMC gereksinimleri

13/05/2016 

CENELEC

EN 50498: 2010

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Araçlarda satış sonrası elektronik ekipman için ürün ailesi standardı

13/05/2016 

CENELEC

EN 50512: 2009

Havaalanı aydınlatma ve işaretleme için elektrik tesisatları - Gelişmiş Görsel Yerleştirme Rehberlik Sistemleri (A-VDGS)

13/05/2016 

CENELEC

EN 50529-1: 2010

EMC Network Standardı - Bölüm 1: Telefon kablolarını kullanan telekomünikasyon telekomünikasyon şebekeleri

13/05/2016 

CENELEC

EN 50529-2: 2010

EMC Network Standardı - Bölüm 2: Koaksiyel kablolar kullanan telekomünikasyon telekomünikasyon şebekeleri

13/05/2016 

CENELEC

EN 50550: 2011

Ev ve benzeri uygulamalar için güç frekansı aşırı gerilim koruma cihazı (POP)

13/05/2016 

EN 50550: 2011 / AC: 2012

 

13/05/2016 

EN 50550: 2011 / A1: 2014

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 50557: 2011

Devre kesiciler için otomatik tekrar kapama cihazları (ARD'ler), ev içi ve benzeri kullanımlar için RCBO'lar-RCCB'ler için gereksinimler

13/05/2016 

CENELEC

EN 50561-1: 2013

Alçak Gerilim Tesislerinde Kullanılan Güç Hattı Haberleşme Aparatı - Radyo Bozulma Özellikleri - Limitler ve Ölçme Yöntemleri - Bölüm 1: Ev içi kullanım için cihaz

13/05/2016 

CENELEC

EN 55011: 2009

Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipman - Radyo frekans bozukluğu özellikleri - Sınırlar ve ölçüm yöntemleri 
CISPR 11: 2009 (Değiştirildi)

13/05/2016 

EN 55011: 2009 / A1: 2010 
CISPR 11: 2009 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55012: 2007

Taşıtlar, tekneler ve içten yanmalı motorlar - Radyoda bozulma özellikleri - Yolcu alıcılarının korunması için sınırlar ve ölçüm yöntemleri 
CISPR 12: 2007

13/05/2016 

EN 55012: 2007 / A1: 2009 
CISPR 12: 2007 / A1: 2009

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55014-1: 2006

Elektromanyetik uyumluluk - Ev aletleri, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için 
gereklilikler - Bölüm 1: Emisyon CISPR 14-1: 2005

13/05/2016 

EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 
CISPR 14-1: 2005 / A2: 2011

 

13/05/2016 

EN 55014-1: 2006 / A1: 2009 
CISPR 14-1: 2005 / A1: 2008

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 55014-2: 1997

Elektromanyetik uyumluluk - Ev aletleri, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için gereksinimler - Bölüm 2: Bağışıklık - Ürün ailesi standardı 
CISPR 14-2: 1997

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 
CISPR 14-2: 1997 / A2: 2008

 

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / AC: 1997

 

2016/12/08 

EN 55014-2: 1997 / A1: 2001 
CISPR 14-2: 1997 / A1: 2001

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55015: 2013

Elektrikli aydınlatma ve benzeri ekipmanların radyo frekansı özelliklerinin sınırları ve ölçüm yöntemleri 
CISPR 15: 2013 + IS1: 2013 + IS2: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 55024: 2010

Bilgi teknolojisi ekipmanı - Bağışıklık özellikleri - Sınırlar ve ölçüm yöntemleri 
CISPR 24: 2010

13/05/2016 

CENELEC

EN 55032: 2012

Multimedya ekipmanının elektromanyetik uyumluluğu - Emisyon gereksinimleri 
CISPR 32: 2012

2016/12/08 

EN 55032: 2012 / AC: 2013

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55103-1: 2009

Elektromanyetik uyumluluk - Profesyonel kullanım için ses, video, görsel-işitsel ve eğlence aydınlatma kontrol aparatları için ürün ailesi standardı - Bölüm 1: Emisyonlar

2016/12/08 

EN 55103-1: 2009 / A1: 2012

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 55103-2: 2009

Elektromanyetik uyumluluk - Profesyonel kullanım için ses, video, görsel-işitsel ve eğlence aydınlatma kontrol cihazları için ürün ailesi standardı - Bölüm 2: Bağışıklık

13/05/2016 

CENELEC

EN 60034-1: 2010

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 1: Derecelendirme ve performans 
IEC 60034-1: 2010 (Modifiye)

13/05/2016 

EN 60034-1: 2010 / AC: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60204-31: 2013

Makinelerin güvenliği - Makinelerin elektrik donanımı - Bölüm 31: Dikiş makineleri, üniteler ve sistemler için özel güvenlik ve EMC gereksinimleri 
IEC 60204-31: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 60255-26: 2013

Ölçme röleleri ve koruma teçhizatı - Bölüm 26: Elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri 
IEC 60255-26: 2013

13/05/2016 

EN 60255-26: 2013 / AC: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60669-2-1: 2004

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 2-1: Özel gereksinimler - Elektronik anahtarlar 
IEC 60669-2-1: 2002 (Değiştirilmiş) + IS1: 2011 + IS2: 2012

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / AC: 2007

 

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / A1: 2009 
IEC 60669-2-1: 2002 / A1: 2008 (Değiştirildi)

 

13/05/2016 

EN 60669-2-1: 2004 / A12: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-1: 2011

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler 
IEC 60730-1: 2010 (Değiştirilmiş)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-5: 2002

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-5: Otomatik elektrik brülör kontrol sistemleri için özel gereksinimler 
IEC 60730-2-5: 2000 (Değiştirilmiş)

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A11: 2005

 

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A1: 2004 
IEC 60730-2-5: 2000 / A1: 2004 (Değiştirilmiş)

 

2016/12/08 

EN 60730-2-5: 2002 / A2: 2010 
IEC 60730-2-5: 2000 / A2: 2008 (Değiştirildi)

 

2016/12/08 

CENELEC

EN 60730-2-6: 2008

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-6: Mekanik gereksinimler de dahil olmak üzere otomatik elektrikli basınç algılama kontrolleri için özel gereksinimler 
IEC 60730-2-6: 2007 (Modifiye)

2016/12/08 

CENELEC

EN 60730-2-7: 2010

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-7: Zamanlayıcılar ve zaman anahtarları için özel gereksinimler 
IEC 60730-2-7: 2008 (Modifiye)

13/05/2016 

EN 60730-2-7: 2010 / AC: 2011

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-8: 2002

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektriksel kontroller - Bölüm 2-8: 
IEC 60730-2-8: 2000 (Modifiye)

13/05/2016 

EN 60730-2-8: 2002 / A1: 2003 
IEC 60730-2-8: 2000 / A1: 2002 (Değiştirilmiş)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-9: 2010

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-9: Sıcaklık algılama kontrolleri için özel gereksinimler 
IEC 60730-2-9: 2008 (Değiştirilmiş)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-14: 1997

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-14: Elektrikli aktüatörler için özel gereksinimler 
IEC 60730-2-14: 1995 (Değiştirilmiş)

13/05/2016 

EN 60730-2-14: 1997 / A1: 2001 
IEC 60730-2-14: 1995 / A1: 2001

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60730-2-15: 2010

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-15: Otomatik elektrikli hava akışı, su akışı ve su seviyesi algılama kontrolleri için özel gereksinimler 
IEC 60730-2-15: 2008 (Değiştirilmiş)

13/05/2016 

CENELEC

EN 60870-2-1: 1996

Telekontrol ekipmanı ve sistemleri - Bölüm 2: Çalışma koşulları - Bölüm 1: Güç kaynağı ve elektromanyetik uyumluluk 
IEC 60870-2-1: 1995

13/05/2016 

CENELEC

EN 60945: 2002

Deniz seyrüsefer ve radyo iletişim ekipmanı ve sistemleri - Genel gereksinimler - Test yöntemleri ve gerekli test sonuçları 
IEC 60945: 2002

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-1: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Bölüm 1: Genel kurallar 
IEC 60947-1: 2007

13/05/2016 

EN 60947-1: 2007 / A2: 2014 
IEC 60947-1: 2007 / A2: 2014

 

13/05/2016 

EN 60947-1: 2007 / A1: 2011 
IEC 60947-1: 2007 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-2: 2006

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Bölüm 2: Devre kesiciler 
IEC 60947-2: 2006

13/05/2016 

EN 60947-2: 2006 / A1: 2009 
IEC 60947-2: 2006 / A1: 2009

 

13/05/2016 

EN 60947-2: 2006 / A2: 2013 
IEC 60947-2: 2006 / A2: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-3: 2009

Düşük voltajlı şalt ve kontrol elemanları - Bölüm 3: Şalterler, ayırıcılar, ayırıcılar ve sigorta-kombinasyon üniteleri 
IEC 60947-3: 2008

13/05/2016 

EN 60947-3: 2009 / A1: 2012 
IEC 60947-3: 2008 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-1: 2010

Düşük voltajlı şalt ve kontrol elemanları - Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor starterleri - Elektromekanik kontaktörler ve motor starterleri 
IEC 60947-4-1: 2009

13/05/2016 

EN 60947-4-1: 2010 / A1: 2012 
IEC 60947-4-1: 2009 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-2: 2012

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 4-2: Kontaktörler ve motor starterleri - AC yarı iletken motor kontrol cihazları ve starterler 
IEC 60947-4-2: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-4-3: 2014

Düşük voltajlı şalt ve kontrol elemanları - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor starterleri - AC yarı iletken kontrolörleri ve motorsuz yükler için kontaktörler 
IEC 60947-4-3: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-1: 2004

Alçak gerilim şalt tesisi ve kontrol ünitesi - Bölüm 5-1: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik kontrol devresi cihazları 
IEC 60947-5-1: 2003

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2005

 

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009 
IEC 60947-5-1: 2003 / A1: 2009

 

13/05/2016 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2004

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-2: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-2: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarı 
IEC 60947-5-2: 2007

13/05/2016 

EN 60947-5-2: 2007 / A1: 2012 
IEC 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-3: 1999

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları - Bölüm 5-3: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Arıza durumlarında tanımlanmış davranışa sahip yakınlık cihazları için gereklilikler (PDF) 
IEC 60947-5-3: 1999

13/05/2016 

EN 60947-5-3: 1999 / A1: 2005 
IEC 60947-5-3: 1999 / A1: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-6: 2000

Alçak gerilim şalt tesisi ve kontrol ünitesi - Bölüm 5-6: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Yaklaşım sensörleri ve anahtarlama yükselticileri için DC arayüzü (NAMUR) 
IEC 60947-5-6: 1999

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-7: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol elemanları - Bölüm 5-7: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Analog çıkışlı yakınlık cihazları için gereksinimler 
IEC 60947-5-7: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-5-9: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-9: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Debi şalterleri 
IEC 60947-5-9: 2006

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-6-1: 2005

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu ekipman - Transfer anahtarlama ekipmanı 
IEC 60947-6-1: 2005

13/05/2016 

EN 60947-6-1: 2005 / A1: 2014 
IEC 60947-6-1: 2005 / A1: 2013

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-6-2: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 6-2: Çok fonksiyonlu ekipman - Kontrol ve koruyucu anahtarlama cihazları (veya ekipman) (CPS) 
IEC 60947-6-2: 2002

13/05/2016 

EN 60947-6-2: 2003 / A1: 2007 
IEC 60947-6-2: 2002 / A1: 2007

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60947-8: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 8: Dönen elektrikli makineler için dahili termik koruma (PTC) kontrol üniteleri 
IEC 60947-8: 2003

13/05/2016 

EN 60947-8: 2003 / A2: 2012 
IEC 60947-8: 2003 / A2: 2011

 

13/05/2016 

EN 60947-8: 2003 / A1: 2006 
IEC 60947-8: 2003 / A1: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 60974-10: 2014

Ark kaynağı - Bölüm 10: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri 
IEC 60974-10: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-2: 2014

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım emisyonları için limitler (ekipman giriş akımı phase faz başına 16 A) 
IEC 61000-3-2: 2014

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-3: 2013

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-3: Limitler - Gerilim değişikliklerinin sınırlandırılması, düşük voltajlı besleme sistemlerinde gerilim dalgalanmaları ve titreşim, faz başına <= 16 A 
değerine sahip ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için IEC 61000- 2013: 3-3

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-11: 2000

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-11: Sınırlar - Gerilim değişikliklerinin sınırlandırılması, düşük voltajlı besleme sistemlerinde gerilim dalgalanmaları ve titreme - Anma akımı <= 75 A olan ve 
IEC 61000-3-11 koşullu bağlantısına sahip ekipman : 2000

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-3-12: 2011

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-12: Limitler -> 16 A giriş akımı ve <= 75 A fazı ile kamu düşük voltajlı sistemlere bağlı ekipman tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırlar 
IEC 61000-3-12: 2011 + IS1 : 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-1: 2007

Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-1: Genel Standartlar - konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için Bağışıklık 
IEC 61000-6-1: 2005

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-2: 2005

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-2: Genel standartlar - Endüstriyel ortamlar için bağışıklık 
IEC 61000-6-2: 2005

13/05/2016 

EN 61000-6-2: 2005 / AC: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-3: 2007

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-3: Genel standartlar - Konut, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı 
IEC 61000-6-3: 2006

13/05/2016 

EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 
IEC 61000-6-3: 2006 / A1: 2010

 

13/05/2016 

EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 / AC: 2012

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-4: 2007

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-4: Genel standartlar - Endüstriyel ortamlar için emisyon standardı 
IEC 61000-6-4: 2006

13/05/2016 

EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011 
IEC 61000-6-4: 2006 / A1: 2010

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61000-6-5: 2015 (yeni)

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-5: Genel standartlar - Güç istasyonu ve trafo merkezinde kullanılan ekipmanlara yönelik bağışıklık 
IEC 61000-6-5: 2015

Bu ilk yayın 

CENELEC

EN 61008-1: 2012

Evsel ve benzeri kullanımlar için dahili aşırı akım koruma olmadan artık akımla çalışan devre kesiciler (RCCB'ler) - Bölüm 1: Genel kurallar 
IEC 61008-1: 2010 (Modifiye)

13/05/2016 

EN 61008-1: 2012 / A1: 2014 
IEC 61008-1: 2010 / A1: 2012 (Değiştirildi)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61009-1: 2012

Evsel ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım korumalı artık akımla çalışan devre kesiciler (RCBO'lar) - Bölüm 1: Genel kurallar 
IEC 61009-1: 2010 (Değiştirilmiş)

13/05/2016 

CENELEC

EN 61131-2: 2007

Programlanabilir kontrolörler - Bölüm 2: Ekipman gereksinimleri ve testleri 
IEC 61131-2: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 61204-3: 2000

Düşük voltajlı güç kaynakları, dc çıkışı - Bölüm 3: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 
IEC 61204-3: 2000

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-1: 2013

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereksinimleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler 
IEC 61326-1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-1: 2013

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereksinimleri - Bölüm 2-1: Özel gereksinimler - EMC korumasız uygulamalar için hassas test ve ölçüm ekipmanı için test konfigürasyonları, çalışma koşulları ve performans kriterleri 
IEC 61326-2-1: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-2: 2013

Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereksinimleri - Bölüm 2-2: Özel gereksinimler - Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılan taşınabilir test, ölçüm ve izleme ekipmanı için test konfigürasyonları, çalışma koşulları ve performans kriterleri 
IEC 61326-2-2 : 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-3: 2013

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereklilikleri - Bölüm 2-3: Özel gereksinimler - Entegre veya uzak sinyal koşullandırmalı dönüştürücüler için test yapılandırması, çalışma koşulları ve performans kriterleri 
IEC 61326-2-3: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-4: 2013

Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereklilikleri - Bölüm 2-4: Özel gereksinimler - IEC 61557-8'e göre yalıtım izleme cihazları için test konfigürasyonları, çalışma koşulları ve performans kriterleri ve IEC 61557'ye göre yalıtım hatası konumu ekipmanı için -9 
IEC 61326-2-4: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61326-2-5: 2013

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanlar - EMC gereklilikleri - Bölüm 2-5: Özel gereksinimler - IEC 61784-1 
IEC 61326-2-5: 2012 uyarınca field bus arabirimli cihazların test konfigürasyonları, çalışma koşulları ve performans kriterleri

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-1: 2011

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 1: Genel kurallar 
IEC 61439-1: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-2: 2011

Düşük voltajlı şalt cihazları ve kontrol tertibatları - Bölüm 2: Güç şalterleri ve kontrol tertibatları 
IEC 61439-2: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-3: 2012

Alçak gerilim şalt sistemi ve kontrol panoları - Bölüm 3: Sıradan kişilerce çalıştırılması planlanan dağıtım panoları (DBO) 
IEC 61439-3: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-4: 2013

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 4: Şantiyeler için montajlar için özel gereksinimler (ACS) 
IEC 61439-4: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61439-5: 2011

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 5: Ortak ağlarda güç dağıtımı için montajlar 
IEC 61439-5: 2010

2016/12/08 

CENELEC

EN 61439-6: 2012

Alçak gerilim şalt sistemi ve kontrol düzenekleri - Bölüm 6: Busbar kanal sistemleri ( 
busways ) IEC 61439-6: 2012

13/05/2016 

CENELEC

EN 61543: 1995

Ev ve benzeri kullanımlar için artık akımla çalışan koruyucu cihazlar (RCD'ler) - Elektromanyetik uyumluluk 
IEC 61543: 1995

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A2: 2006 
IEC 61543: 1995 / A2: 2005

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A11: 2003 / AC: 2004

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / AC: 1997

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A11: 2003

 

13/05/2016 

EN 61543: 1995 / A12: 2005

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61547: 2009

Genel aydınlatma amaçlı ekipman - EMC bağışıklık gereksinimleri 
IEC 61547: 2009 + IS1: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 61557-12: 2008

1 000 V ac ve 1 500 V 
dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 12: Performans ölçme ve izleme cihazları (PMD) IEC 61557-12: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 61800-3: 2004

Ayarlanabilir hızlı elektrik güç sistemleri - Bölüm 3: EMC gereksinimleri ve spesifik test yöntemleri 
IEC 61800-3: 2004

13/05/2016 

EN 61800-3: 2004 / A1: 2012 
IEC 61800-3: 2004 / A1: 2011

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 61812-1: 2011

Endüstriyel ve konut kullanım için zaman röleleri - Bölüm 1: Gereksinimler ve testler 
IEC 61812-1: 2011

13/05/2016 

CENELEC

EN 62020: 1998

Elektrikli aksesuarlar - Evsel ve benzeri kullanımlar için artık akım monitörleri (RCM'ler) 
IEC 62020: 1998

13/05/2016 

EN 62020: 1998 / A1: 2005 
IEC 62020: 1998 / A1: 2003 (Değiştirilmiş)

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-1: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları - Denetleyici-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 1: Genel kurallar 
IEC 62026-1: 2007

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-2: 2013

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları - Kontrolör-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 2: Aktüatör sensör arayüzü (AS-i) 
IEC 62026-2: 2008 (Modifiye)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62026-3: 2009

Düşük voltajlı şalt cihazları ve kontrol cihazları - Kontrolör-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 3: DeviceNet 
IEC 62026-3: 2008

2016/12/08 

CENELEC

EN 62026-7: 2013

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları - Denetleyici-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 7: CompoNet 
IEC 62026-7: 2010 (Modifiye)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62040-2: 2006

Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri 
IEC 62 
IEC 62040-2: 2005

13/05/2016 

EN 62040-2: 2006 / AC: 2006

 

13/05/2016 

CENELEC

EN 62052-11: 2003

Elektrik ölçüm cihazları (AC) - Genel gereksinimler, testler ve test koşulları - Bölüm 11: Ölçme ekipmanı 
IEC 62052-11: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62052-21: 2004

Elektrik ölçüm cihazları (ac) - Genel gereksinimler, testler ve test koşulları - Bölüm 21: Tarife ve yük kontrol ekipmanları 
IEC 62052-21: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-11: 2003

Elektrik ölçüm cihazları (ac) - Özel gereksinimler - Bölüm 11: Aktif enerji için elektromekanik sayaçlar (sınıf 0,5, 1 ve 2) 
IEC 62053-11: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-21: 2003

Elektrik ölçüm cihazları (ac) - Özel gereksinimler - Bölüm 21: Aktif enerji için statik sayaçlar (sınıf 1 ve 2) 
IEC 62053-21: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-22: 2003

Elektrik ölçüm cihazları (ac) - Özel gereksinimler - Bölüm 22: Aktif enerji için statik ölçerler (sınıflar 0,2 S ve 0,5 S) 
IEC 62053-22: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62053-23: 2003

Elektrik ölçüm cihazları (ac) - Özel gereksinimler - Bölüm 23: Reaktif enerji için statik ölçerler (sınıf 2 ve 3) 
IEC 62053-23: 2003

13/05/2016 

CENELEC

EN 62054-11: 2004

Elektrik ölçümü (ac) - Tarife ve yük kontrolü - Bölüm 11: Elektronik dalga kontrol alıcıları için özel gereksinimler 
IEC 62054-11: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62054-21: 2004

Elektrik ölçümü (ac) - Tarife ve yük kontrolü - Bölüm 21: Zaman anahtarları için özel gereksinimler 
IEC 62054-21: 2004

13/05/2016 

CENELEC

EN 62135-2: 2008

Direnç kaynak ekipmanları - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri 
IEC 62135-2: 2007

2016/12/08 

CENELEC

EN 62310-2: 2007

Statik transfer sistemleri (STS) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri 
IEC 62310-2: 2006 (Değiştirilmiş)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62423: 2012

Ev tipi ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım korumalı ve 
eksiz tip F ve tip B rezidüel akım şalterleri IEC 62423: 2009 (Modifiye)

13/05/2016 

CENELEC

EN 62586-1: 2014

Güç kaynağı sistemlerinde güç kalitesi ölçümü - Bölüm 1: Güç kalitesi cihazları (PQI) 
IEC 62586-1: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 62586-2: 2014

Güç kaynağı sistemlerinde güç kalitesi ölçümü - Bölüm 2: İşlevsel testler ve belirsizlik şartları 
IEC 62586-2: 2013

13/05/2016 

CENELEC

EN 62606: 2013

Ark hatası tespit cihazları için genel şartlar 
IEC 
IEC 62606: 2013 (Değiştirildi)

13/05/2016 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Telekomünikasyon ağ donanımı; Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) gereksinimleri

13/05/2016 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo ekipmanı ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 1: Ortak teknik gereksinimler

13/05/2016 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo ekipmanı ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 34: Cep telefonları için Harici Güç Kaynağı (EPS) için özel koşullar

13/05/2016