EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Testler

LVD Alçak Gerilim Testi

Alçak gerilim derken, fazlar arasında 1000 Volt ve altında etkin değeri olan gerilim ifade edilmektedir. Yüksek gerilim ise, 1000 Volt üzerinde etkin değeri olan gerilimdir. Alternatif akımda etkin değeri 50 Volt ve üzerinde olan, doğru akımda ise 120 Volt ve üzerinde olan gerilim tehlikelidir. Yüksek gerilimde tehlike, hata süresine bağlı olarak değişmektedir.

Alçak gerilim şebekeleri esas olarak elektrik dağıtım trafolarından tüketicilere uzanan elektrik hatlarından oluşmaktadır. Alçak gerilim hatlarının yalıtımı ve korunması kolaydır ve bu nedenle genelde tüketicilere yakın yerlerde kurulmaktadır. Ancak alçak gerilim ile yapılan iletimlerde güç kaybı ve gerilim düşümü yüksektir. Bü yüzden daha fazla dağıtım şebekelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde alçak gerilim için belirlenen değer, tüketiciler için 220 Volt’tur.

Konutlarda ve işyerlerinde kullanılan elektrikli ekipmanların güvenliği için, Alçak Gerilim Yönetmeliği (2006/95/AT) çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, şu özelliklere sahip bütün elektrikli cihazlara ve ekipmanlara uygulanmaktadır:

  • 50 ile 1000 volt arasında alternatif akım kullanan
  • 75 ile 1500 volt arasında doğru akım kullanan

Elektrikli güvenliğini sağlamak amacı ile, yukarıda açıklanan elektrikli cihazların ve ekipmanların aynı zamanda CE işareti taşıması da gerekmektedir. Söz konusu akım değerleri arasında elektrikli cihazlar ve ekipmanlar üreten işletmeler, bu yasal düzenleme esaslarına ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan ilgili standartlara uygun üretim yapmak ve ürünlerin üzerine CE işareti iliştirmek zorundadır. Bu ürünler ancak bu durumda Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünya pazarlarında serbest ticarete konu olabilmektedir.

Alçak Gerilim Yönetmeliği’nin amacı, güvenilir, insanların ve bütün canlıların can güvenliğini koruyan ve çevreye zarar vermeyen elektrikli cihazların üretilmesini ve ticaretinin yapılmasını sağlanmaktır. Bu yönetmelik, ürünlerin sadece elektriksel güvenliğini değil, aynı zamanda mekaniksel ve kimyasal güvenliğini de sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, elektriksel güvenlik testleri kapsamında LVD alçak gerilim testlerini yapmaktadır.

Alçak Gerilim Direktifi (LVD) Hakkında

LVD, aşağıdakiler arasında bir giriş veya çıkış voltajı ile çalışan elektrikli ekipmanın sağlık ve güvenlik risklerini kapsar:

Alternatif akım için 50 ve 1000 V

Doğru akım için 75 ve 1500 V

Hem tüketici hem de profesyonel kullanım için geniş bir elektrikli ekipman yelpazesine uygulanır, örneğin:

  • Ev aletleri
  • Kablolar
  • Güç kaynağı birimleri
  • Lazer ekipmanı
  • Belirli bileşenler, ör. sigortalar

Elektrik sektöründeki AB mevzuatı, piyasaya sunulan ürünler için Avrupa genelinde sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin aynı olmasını sağlamak için önemlidir.

Genel Ürün Güvenliği Direktifi (2001/95 / EC), alternatif akım için 50 V altında veya direkt akım için 75 V altında olan tüketici ürünlerini kapsar. AB'de sadece güvenli tüketici ürünlerinin satılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği uyum mevzuatı kapsamında başlıkların yayınlanması ve uyumlaştırılmış standartların referansları;

 

ESO

Standardın referansı ve başlığı 
(ve referans doküman)

Yayın Tarihi

CEN

EN 13637: 2015

Bina donanımı - Kaçış güzergahlarında kullanım için elektrik kontrollü çıkış sistemleri - Gereksinimler ve test yöntemleri

2016/08/07

CENELEC

HD 308 S2: 2001

Kablolarda ve esnek kablolarda çekirdeklerin tanımlanması

2016/08/07

CENELEC

HD 361 S3: 1999

Kablo atama sistemi

2016/08/07

 

HD 361 S3: 1999 / A1: 2006

2016/08/07

 

HD 361 S3: 1999 / AC: 1999

 

CENELEC

HD 368 S1: 1978

Doğrudan hareketli kayıt elektriksel ölçüm aletleri ve aksesuarları

IEC 60258: 1968 + A1: 1976

2016/08/07

CENELEC

HD 549 S1: 1989

Konferans sistemleri - Elektrik ve ses gereksinimleri

IEC 60914: 1988

2016/08/07

CENELEC

HD 603 S1: 1994

Nominal gerilimi 0,6 / 1 kV olan dağıtım kabloları

2016/08/07

 

HD 603 S1: 1994 / A1: 1997

 

 

HD 603 S1: 1994 / A2: 2003

 

 

HD 603 S1: 1994 / A3: 2007

2016/08/07

CENELEC

HD 604 S1: 1994

Güç istasyonlarında kullanılmak üzere özel yangın performansına sahip 0,6 / 1 kV ve 1,9 / 3,3 kV güç kabloları

2016/08/07

 

HD 604 S1: 1994 / A1: 1997

 

 

HD 604 S1: 1994 / A2: 2002

 

 

HD 604 S1: 1994 / A3: 2005

2016/08/07

CENELEC

HD 605 S2: 2008

Elektrik kabloları - Ek test yöntemleri

2016/08/07

 

HD 605 S2: 2008 / AC: 2010

 

CENELEC

HD 626 S1: 1996

Nominal gerilimde havai dağıtım kabloları Uo / U (Um): 0,6 / 1 (1,2) kV

2016/08/07

 

HD 626 S1: 1996 / A1: 1997

 

 

HD 626 S1: 1996 / A2: 2002

2016/08/07

CENELEC

HD 627 S1: 1996

Yer altı ve yer altı montajı için çok çekirdekli ve çok kablolu kablolar

2016/08/07

 

HD 627 S1: 1996 / A1: 2000

 

 

HD 627 S1: 1996 / A2: 2005

2016/08/07

CENELEC

HD 639 S1: 2002

Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri kullanımlar için dahili aşırı akım koruma olmadan portatif artık akım cihazları (PRCD'ler)

IEC 61540: 1997 (Değiştirilmiş) + A1: 1998 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

HD 639 S1: 2002 / A1: 2003

 

 

HD 639 S1: 2002 / A2: 2010

2016/08/07

 

HD 639 S1: 2002 / AC: 2003

 

CENELEC

EN 41003: 2008

Telekomünikasyon şebekelerine ve / veya kablo dağıtım sistemine bağlanacak ekipman için özel güvenlik gereksinimleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50065-4-2: 2001

3 kHz ila 148,5 kHz ve 1,6 MHz ila 30 MHz frekans aralığında düşük voltajlı elektrik tesisatlarında sinyalizasyon - Bölüm 4-2: Düşük voltaj dekuplaj filtreleri - Güvenlik gereksinimleri

2016/08/07

 

EN 50065-4-2: 2001 / A1: 2003

 

 

EN 50065-4-2: 2001 / A2: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 50065-4-7: 2005

3 kHz ila 148,5 kHz ve 1,6 MHz ila 30 MHz frekans aralığında düşük voltajlı elektrik tesisatlarında sinyalizasyon - Bölüm 4-7: Portatif düşük voltajlı dekuplaj filtreleri - Güvenlik gereksinimleri

2016/08/07

 

EN 50065-4-7: 2005 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 50085-1: 2005

Kablo kanalı sistemleri ve elektrik tesisatı için kablo kanalı sistemleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

2016/08/07

 

EN 50085-1: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-1: 2006

Elektrik tesisatı için kablo kanalı sistemleri ve kablo kanalı sistemleri - Bölüm 2-1: Duvarlara ve tavanlara montaj amaçlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanalı sistemleri

2016/08/07

 

EN 50085-2-1: 2006 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-2: 2008

Kablo tesisatı sistemleri ve elektrik tesisatı için kablo kanalı sistemleri - Bölüm 2-2: Yer altı, kanalizasyon veya zemin üzerine monte edilmek üzere tasarlanmış kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri için özel gereksinimler

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-3: 2010

Elektrik tesisatı için kablo kanalı sistemleri ve kablo kanalı sistemleri - Bölüm 2-3: Dolaplarda kurulum için tasarlanmış oluklu kablo kanalı sistemleri için özel gereksinimler

2016/08/07

CENELEC

EN 50085-2-4: 2009

Elektrik tesisatı için kablo kanalı sistemleri ve kablo kanalı sistemleri - Bölüm 2-4: Servis direkleri ve servis direkleri için özel gereksinimler

2016/08/07

CENELEC

EN 50106: 2008

Ev ve benzeri elektrikli cihazların güvenliği - EN 60335-1 kapsamındaki cihazlara ilişkin rutin testler için özel kurallar

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-1: 2002

Koaksiyel kablolar - Bölüm 1: Genel özellikler

2016/08/07

 

EN 50117-1: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 50117-1: 2002 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-1: 2005

Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-1: Kablolu dağıtım ağlarında kullanılan kabloların kesitsel özellikleri - 5 MHz - 1 000 MHz'de çalışan sistemler için kapalı damla kabloları

2016/08/07

 

EN 50117-2-1: 2005 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-1: 2005 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-2: 2004

Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: Kablolu dağıtım ağlarında kullanılan kabloların kesitsel özellikleri - 5 MHz - 1 000 MHz'de çalışan sistemler için açık damla kabloları

2016/08/07

 

EN 50117-2-2: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-2: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-3: 2004

Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-3: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kabloların kesitsel özellikleri - 5 MHz - 1 000 MHz'de çalışan sistemler için dağıtım ve ana hat kabloları

2016/08/07

 

EN 50117-2-3: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-3: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-4: 2004

Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-4: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için kesitsel şartname - 5 MHz - 3 000 MHz'de çalışan sistemler için kapalı damla kabloları

2016/08/07

 

EN 50117-2-4: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-4: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-2-5: 2004

Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kabloların kesitsel özellikleri - 5 MHz - 3 000 MHz'de çalışan sistemler için açık damla kabloları

2016/08/07

 

EN 50117-2-5: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 50117-2-5: 2004 / A2: 2013

2016/08/07

 

EN 50117-2-5: 2004 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 50117-3-1: 2002

Koaksiyel kablolar - Bölüm 3-1: Telekom uygulamalarında kullanılan kabloların kesitsel özellikleri - Sayısal haberleşme sistemlerinde kullanılan minyatür kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-4-1: 2008

Koaksiyel kablolar - Bölüm 4-1: EN 50173'e göre BCT kablolaması için kabloların kesitsel özellikleri - 5 MHz - 3 000 MHz'de çalışan sistemler için kapalı damla kabloları

2016/08/07

 

EN 50117-4-1: 2008 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 50117-4-2: 2015

Koaksiyel kablolar - Bölüm 4-2: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan 6 GHz'e kadar CATV kabloları için kesitsel şartname

2016/08/07

CENELEC

EN 50156-1: 2015

Fırınlar ve yardımcı ekipman için elektrikli ekipmanlar - Bölüm 1: Uygulama tasarımı ve kurulumu için gereksinimler

2016/08/07

CENELEC

EN 50156-2: 2015

Fırınlar ve yardımcı ekipman için elektrikli ekipmanlar - Bölüm 2: Güvenlik cihazlarının ve alt sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve tip onayı için şartlar

2016/08/07

CENELEC

EN 50178: 1997

Güç tesisatlarında kullanım için elektronik ekipman

2016/08/07

CENELEC

EN 50214: 2006

Düz polivinil klorür kılıflı esnek kablolar

2016/08/07

 

EN 50214: 2006 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 50250: 2002

Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

2016/08/07

 

EN 50250: 2002 / A1: 2015

2016/08/07

 

EN 50250: 2002 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 50274: 2002

Düşük voltajlı şalt cihazları ve kontrol düzenekleri - Elektrik çarpmasına karşı koruma - Tehlikeli canlı parçalar ile istenmeyen doğrudan temaslara karşı koruma

2016/08/07

 

EN 50274: 2002 / AC: 2009

 

CENELEC

EN 50288-1: 2013

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 1: Genel özellikler

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-2-1: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 2-1: 100 MHz'e kadar karakterize edilmiş ekranlı kablolar için kesitsel özellikler - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-2-2: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 2-2: 100 MHz'e kadar karakterize edilmiş ekranlı kablolar için kesitsel özellikler - Çalışma alanı ve yama kablosu kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-3-1: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 3-1: 100 MHz kadar karakterize edilmemiş, blendajsız kabloların kesitsel özellikleri - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-3-2: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 3-2: 100 MHz kadar karakterize edilmemiş, blendajsız kablolar için kesitsel özellikler - Çalışma alanı ve bağlantı kablosu kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-4-1: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 4-1: Ekranlı kablolar için Seksiyonel özellikler - 600 MHz'e kadar - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-4-2: 2013

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 4-2: Ekranlı kablolar için Seksiyonel özellikler - 600 MHz'e kadar - Çalışma alanı ve yama kablosu kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-5-1: 2013

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 5-1: 250 MHz'e kadar çıkabilen ekranlı kablolar için kesitsel özellikler - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-5-2: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 5-2: 250 MHz'e kadar çıkabilen ekranlı kablolar için kesitsel özellikler - Çalışma alanı ve yama kablosu kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-6-1: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 6-1: 250 MHz'e kadar renklendirilmiş, blendajsız kabloların kesitsel özellikleri - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-6-2: 2013

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 6-2: 250 MHz'e kadar renklendirilmemiş, blendajsız kablolar için kesitsel özellikler - Çalışma alanı ve bağlantı kablosu kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-7: 2005

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 7: Enstrümantasyon ve kontrol kabloları için kesitsel özellikler

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-8: 2012

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 8: 2 MHz'e kadar karakterize edilmiş tip 1 kablolar için şartname

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-9-1: 2012

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 9-1: 1000 MHz'e kadar çıkabilen ekranlı kablolar için kesitsel özellikler - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-9-2: 2015

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 9-2: Çalışma alanı, yama kablosu ve veri merkezi uygulamaları için 1 MHz'den 1 000 MHz'ye kadar karakterize edilmiş ekranlı kablolar için kesitsel özellikler

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-10-1: 2012

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 10-1: 500 MHz'e kadar karakterize ekranlı kablolar için kesitsel özellikler - Yatay zemin ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-10-2: 2015

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 10-2: Çalışma alanı, yama kablosu ve veri merkezi uygulamaları için 1 MHz'den 500 MHz'e kadar karakterize edilmiş ekranlı kablolar için kesitsel özellikler

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-11-1: 2012

Analog ve dijital haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 11-1: 500 MHz'e kadar, ekranlanmamış kabloların kesitsel özellikleri - Yatay ve bina omurga kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50288-11-2: 2015

Analog ve dijital iletişim ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 11-2: Çalışma alanı, yama kablosu ve veri merkezi uygulamaları için 1 MHz'den 500 MHz'e kadar olan, filtrelenmemiş kablolar için kesitsel özellikler

2016/08/07

CENELEC

EN 50289-1-3: 2001

Haberleşme kabloları - Test yöntemleri için teknik özellikler - Bölüm 1-3: Elektriksel test yöntemleri - Dielektrik dayanım

2016/08/07

CENELEC

EN 50289-1-4: 2001

Haberleşme kabloları - Test yöntemleri için özellikler - Bölüm 1-4: Elektrik test yöntemleri - İzolasyon direnci

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-1: 2005

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-1: Ortak tasarım kuralları ve yapım

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-20: 2001

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-20: Ortak tasarım kuralları ve yapım - Genel

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-21: 2001

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-21: Ortak tasarım kuralları ve inşaat - PVC yalıtım bileşikleri

2016/08/07

 

EN 50290-2-21: 2001 / A1: 2007

2016/08/07

 

EN 50290-2-21: 2001 / A1: 2007 / AC: 2016

 

 

EN 50290-2-21: 2001 / AC: 2003

 

CENELEC

EN 50290-2-22: 2001

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-22: Ortak tasarım kuralları ve yapı - PVC kaplama bileşenleri

2016/08/07

 

EN 50290-2-22: 2001 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-23: 2013

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-23: Ortak tasarım kuralları ve yapım - Erişim telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan çok çiftli kablolar için polietilen yalıtım: Dış mekan kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-24: 2002

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-24: Ortak tasarım kuralları ve yapı - PE kılıfı

2016/08/07

 

EN 50290-2-24: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-25: 2013

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-25: Ortak tasarım kuralları ve yapım - Polipropilen yalıtım bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-26: 2002

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-26: Ortak tasarım kuralları ve yapı - Halojensiz alev geciktirici yalıtım bileşikleri

2016/08/07

 

EN 50290-2-26: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-27: 2002

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-27: Ortak tasarım kuralları ve yapısı - Halojensiz alev geciktirici termoplastik kılıf bileşenleri

2016/08/07

 

EN 50290-2-27: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

 

EN 50290-2-27: 2002 / A1: 2007 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 50290-2-28: 2002

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-28: Ortak tasarım kuralları ve inşaat - Dolu kablolar için dolum bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-29: 2002

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-29: Ortak tasarım kuralları ve inşaat - Çapraz bağlı PE yalıtım bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-2-30: 2002

Haberleşme kabloları - Bölüm 2-30: Ortak tasarım kuralları ve yapı - Poli (tetrafloroetilen-heksafloropropilen) (FEP) yalıtımı ve kılıfı

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-4-1: 2014

Haberleşme kabloları - Bölüm 4-1: Kabloların kullanımı için genel hususlar - Çevresel koşullar ve güvenlik hususları

2016/08/07

CENELEC

EN 50290-4-2: 2014

Haberleşme kabloları - Bölüm 4-2: Kabloların kullanımıyla ilgili genel hususlar - Kullanım kılavuzu

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-0: 2011

Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 0: Genel tanıtım

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-1: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 1: Çapraz bağlı elastomerik yalıtım bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-2-1: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve kaplama malzemeleri - Bölüm 2-1: Çapraz bağlı elastomerik kılıf bileşenleri

2016/08/07

 

EN 50363-2-1: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-2-2: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elastomerik kaplama bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-3: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 3: PVC yalıtım bileşikleri

2016/08/07

 

EN 50363-3: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-4-1: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve kaplama malzemeleri - Bölüm 4-1: PVC kaplama bileşenleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-4-2: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve kaplama malzemeleri - Bölüm 4-2: PVC kaplama bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-5: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlanmış yalıtım bileşikleri

2016/08/07

 

EN 50363-5: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-6: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 6: Halojen içermeyen, çapraz bağlanmış kaplama bileşenleri

2016/08/07

 

EN 50363-6: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-7: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 7: Halojen içermeyen, termoplastik yalıtım bileşikleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-8: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve kaplama malzemeleri - Bölüm 8: Halojen içermeyen, termoplastik kılıflar

2016/08/07

 

EN 50363-8: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-9-1: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve kaplama malzemeleri - Bölüm 9-1: Muhtelif yalıtım malzemeleri - Çapraz bağlı polivinil klorür (XLPVC)

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-10-1: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 10-1: Muhtelif kılıf bileşenleri - Çapraz bağlı polivinil klorür (XLPVC)

2016/08/07

CENELEC

EN 50363-10-2: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kaplama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 10-2: Muhtelif kaplama malzemeleri - Termoplastik poliüretan

2016/08/07

CENELEC

EN 50364: 2010

Elektronik Madde Gözetimi (EAS), Radyo Frekansı Tanımlaması (RFID) ve benzer uygulamalarda kullanılan frekans aralığı 0 Hz ila 300 GHz arasında çalışan cihazlardan elektromanyetik alanlara insan maruziyetinin sınırlandırılması

2016/08/07

CENELEC

EN 50369: 2005

Kablo yönetimi için sıvı geçirmez kılıf sistemleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50395: 2005

Alçak gerilim enerji kabloları için elektriksel test yöntemleri

2016/08/07

 

EN 50395: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50396: 2005

Düşük voltajlı enerji kabloları için elektrik dışı test yöntemleri

2016/08/07

 

EN 50396: 2005 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 50406-1: 2004

Yüksek hızlı telekomünikasyon ağlarında kullanılan son kullanıcı çoklu çift kabloları - Bölüm 1: Anten kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50406-2: 2004

Yüksek bit hızlı telekomünikasyon ağlarında kullanılan son kullanıcı çoklu çift kabloları - Bölüm 2: Kanal ve gömülü kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50407-1: 2004

Yüksek bit hızında dijital erişim telekomünikasyon ağlarında kullanılan çok çiftli kablolar - Bölüm 1: Dış mekan kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50407-3: 2014

Yüksek bit hızında dijital erişim telekomünikasyon ağlarında kullanılan çok çiftli kablolar - Bölüm 3: Maksimum hizmet bağlantısı için 100 MHz'ye kadar kapalı çoklu çift / dörtlü yükseltici kablolar Evrensel hizmetleri destekleyen 100 m, xDSL ve 100 Mbit / s'ye kadar olan uygulamalar IP

2016/08/07

CENELEC

EN 50428: 2005

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Teminat standardı - Ev ve bina elektronik sistemlerinde kullanım için anahtarlar ve ilgili aksesuarlar (HBES)

2016/08/07

 

EN 50428: 2005 / A1: 2007

 

 

EN 50428: 2005 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-1: 2012

Kapalı konut telekomünikasyon tesisatları için kablolar - Bölüm 1: Ekranlanmamış kablolar - Sınıf 1

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-2: 2012

Kapalı konut telekomünikasyon tesisatları için kablolar - Bölüm 2: Ekranlı kablolar - Sınıf 1

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-3: 2006

Kapalı konut telekomünikasyon tesisatları için kablolar - Bölüm 3: Ekranlı kablolar - Sınıf 3

2016/08/07

CENELEC

EN 50441-4: 2012

Kapalı konut telekomünikasyon tesisatları için kablolar - Bölüm 4: 1 200 MHz'e kadar kablolar - 3. Sınıf

2016/08/07

CENELEC

EN 50445: 2008

Direnç kaynağı, ark kaynağı ve müttefik süreçler için ekipmanın elektromanyetik alanlara maruz kalmasıyla ilgili temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için ürün ailesi standardı (0 Hz - 300 GHz)

2016/08/07

CENELEC

EN 50491-3: 2009

Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) için Genel Şartlar - Bölüm 3: Elektrik güvenliği gereksinimleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50491-4-1: 2012

Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) için Genel Şartlar - Bölüm 4-1: Bina Elektronik Sistemlerine (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemlerine entegre edilmesi amaçlanan ürünler için genel işlevsel güvenlik gereksinimleri ( BACS)

2016/08/07

CENELEC

EN 50491-6-1: 2014

Ev ve Bina Elektronik Sistemleri (HBES) ve Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) için Genel Şartlar - Bölüm 6-1: HBES kurulumları - Kurulum ve planlama

2016/08/07

CENELEC

EN 50497: 2007

PVC yalıtımlı ve kılıflı kablolardan plastikleştirici eksüdasyon riskinin değerlendirilmesi için önerilen test yöntemi

2016/08/07

CENELEC

EN 50520: 2009

Yer altı tesislerinde gömülü kabloların veya gömülü kanalların korunması ve konum uyarısı için kapak plakaları ve kapak bantları

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-1: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve dahil olmak üzere nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 1: Genel gereksinimler

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-11: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (Uo / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-11: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC izolasyonlu esnek kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-12: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (Uo / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-12: Genel uygulamalar için kablolar - Uzatılabilir kablolar için termoplastik PVC izolasyonlu kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-21: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (Uo / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-21: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı elastomerik izolasyona sahip esnek kablolar

2016/08/07

 

EN 50525-2-21: 2011 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 50525-2-22: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden oluşan düşük gerilimli enerji kabloları - Bölüm 2-22: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı elastomerik izolasyona sahip yüksek esneklikte örgülü kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-31: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden oluşan düşük gerilimli enerji kabloları - Bölüm 2-31: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC izolasyonlu tek damarlı, kılıfsız kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-41: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden oluşan düşük gerilimli enerji kabloları - Bölüm 2-41: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı silikon kauçuk izolasyonlu tek damarlı kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-42: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve buna kadar nominal gerilimlerden oluşan düşük gerilimli enerji kabloları - Bölüm 2-42: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlanmış EVA izolasyonlu tek damarlı, kılıfsız kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-51: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden oluşan düşük gerilimli enerji kabloları - Bölüm 2-51: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC izolasyonlu yağ dirençli kontrol kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-71: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-71: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC izolasyonlu düz telli kablolar (kablolar)

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-72: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-72: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC izolasyonlu yassı bölünebilir kablolar (kablolar)

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-81: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden oluşan düşük gerilimli enerji kabloları - Bölüm 2-81: Genel uygulamalar için kablolar - Ark kaynağı için çapraz bağlı elastomerik kaplamalı kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-82: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-82: Genel uygulamalar için kablolar - Dekoratif zincirler için çapraz bağlanmış elastomerik izolasyonlu kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-2-83: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve dahil olmak üzere nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 2-83: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı silikon kauçuk izolasyonlu çok çekirdekli kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-3-11: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 3-11: Özel yangın performansına sahip kablolar - Halojen içermeyen termoplastik izolasyona ve düşük duman emisyonuna sahip esnek kablolar

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-3-21: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 3-21: Özel yangın performansına sahip kablolar - Halojensiz çapraz bağlanmış yalıtım ve düşük duman emisyonuna sahip esnek kablolar

2016/08/07

 

EN 50525-3-21: 2011 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 50525-3-31: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 3-31: Özel yangın performansına sahip kablolar - Halojen içermeyen termoplastik izolasyona sahip tek damarlı, kılıfsız kablolar ve düşük duman emisyonu

2016/08/07

CENELEC

EN 50525-3-41: 2011

Elektrik kabloları - 450/750 V (U0 / U) 'ye kadar ve buna dahil olan nominal gerilimlerden düşük voltajlı enerji kabloları - Bölüm 3-41: Özel yangın performansına sahip kablolar - Halojensiz çapraz bağlanmış izolasyonlu, tek damarlı, kılıfsız kablolar ve düşük duman emisyonu

2016/08/07

CENELEC

EN 50539-11: 2013

Düşük voltajlı aşırı gerilim koruyucu cihazlar - DC de dahil olmak üzere özel uygulamalar için aşırı gerilim koruyucu cihazlar - Bölüm 11: Fotovoltaik uygulamalarda SPD'ler için gereksinimler ve testler

2016/08/07

 

EN 50539-11: 2013 / A1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 50550: 2011

Ev ve benzeri uygulamalar için güç frekansı aşırı gerilim koruma cihazı (POP)

2016/08/07

 

EN 50550: 2011 / A1: 2014

2016/08/07

 

EN 50550: 2011 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 50556: 2011

Karayolu trafik sinyal sistemleri

2016/08/07

CENELEC

EN 50557: 2011

Devre kesiciler için otomatik tekrar kapama cihazları (ARD'ler), ev içi ve benzeri kullanımlar için RCBO'lar-RCCB'ler için gereksinimler

2016/08/07

CENELEC

EN 50565-1: 2014

Elektrik kabloları - 450/750 V'yi (U0 / U) aşmayan anma gerilimi olan kablolarda kullanım kılavuzu - Bölüm 1: Genel kılavuzluk

2016/08/07

CENELEC

EN 50565-2: 2014

Elektrik kabloları - Nominal gerilimi 450/750 V'u (U0 / U) geçmeyen kablolar için kullanma kılavuzu - Bölüm 2: EN 50525 kablo tipleri ile ilgili özel kılavuzlar

2016/08/07

CENELEC

EN 50615: 2015

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Elektrikli ocaklar için yangın önleme ve bastırma cihazları için özel gereksinimler (ocaklar)

2016/08/07

CENELEC

EN 50618: 2014

Fotovoltaik sistemler için elektrik kabloları

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-1: 2010

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 1: Derecelendirme ve performans

IEC 60034-1: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60034-1: 2010 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60034-5: 2001

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 5: Dönen elektrikli makinelerin entegre tasarımıyla sağlanan koruma derecesi (IP kodu) - Sınıflandırma

IEC 60034-5: 2000

2016/08/07

 

EN 60034-5: 2001 / A1: 2007

IEC 60034-5: 2000 / A1: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-6: 1993

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 6: Soğutma yöntemleri (IC Kodu)

IEC 60034-6: 1991

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-7: 1993

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 7: İnşaat tiplerinin sınıflandırılması, montaj düzenlemeleri ve terminal kutusu konumu (IM Kodu)

IEC 60034-7: 1992

2016/08/07

 

EN 60034-7: 1993 / A1: 2001

IEC 60034-7: 1992 / A1: 2000

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-8: 2007

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 8: Terminal işaretleri ve dönüş yönü

IEC 60034-8: 2007

2016/08/07

 

EN 60034-8: 2007 / A1: 2014

IEC 60034-8: 2007 / A1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-9: 2005

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 9: Gürültü limitleri

IEC 60034-9: 2003 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60034-9: 2005 / A1: 2007

IEC 60034-9: 2003 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-11: 2004

Döner elektrikli makineler - Bölüm 11: Termal koruma

IEC 60034-11: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-12: 2002

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 12: Tek hızlı üç fazlı kafesli asenkron motorların başlangıç ​​performansı

IEC 60034-12: 2002

2016/08/07

 

EN 60034-12: 2002 / A1: 2007

IEC 60034-12: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60034-14: 2004

Dönen elektrikli makineler - Bölüm 14: 56 mm ve daha yüksek şaft yüksekliklerine sahip belirli makinelerin mekanik titreşimi - Titreşim şiddetinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

IEC 60034-14: 2003

2016/08/07

 

EN 60034-14: 2004 / A1: 2007

IEC 60034-14: 2003 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-2: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm aletleri ve aksesuarları - Bölüm 2: Ampermetreler ve voltmetreler için özel şartlar

IEC 60051-2: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-3: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm cihazları ve aksesuarları - Bölüm 3: Wattmetreler ve değişkenler için özel şartlar

IEC 60051-3: 1984

2016/08/07

 

EN 60051-3: 1989 / A1: 1995

IEC 60051-3: 1984 / A1: 1994

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-4: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm cihazları ve aksesuarları - Bölüm 4: Frekans ölçüm cihazları için özel şartlar

IEC 60051-4: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-5: 1989

Doğrudan çalışma gösteren analog elektriksel ölçüm aletleri ve aksesuarları - Bölüm 5: Faz metre, güç faktörü ve senkroskoplar için özel şartlar

IEC 60051-5: 1985

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-6: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm aletleri ve aksesuarları - Bölüm 6: Ohmmetreler (empedans metre) ve iletkenlik ölçüm cihazları için özel şartlar

IEC 60051-6: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-7: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm aletleri ve aksesuarları - Bölüm 7: Çok fonksiyonlu enstrümanlar için özel gereksinimler

IEC 60051-7: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-8: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm aletleri ve aksesuarları - Bölüm 8: Aksesuarlar için özel gereksinimler

IEC 60051-8: 1984

2016/08/07

CENELEC

EN 60051-9: 1989

Direkt etkili analog elektriksel ölçüm cihazları ve aksesuarları - Bölüm 9: Önerilen test yöntemleri

IEC 60051-9: 1988

2016/08/07

 

EN 60051-9: 1989 / A1: 1995

IEC 60051-9: 1988 / A1: 1994

 

 

EN 60051-9: 1989 / A2: 1995

IEC 60051-9: 1988 / A2: 1995

2016/08/07

CENELEC

EN 60110-1: 1998

İndüksiyonla ısıtma tesisatları için güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel

IEC 60110-1: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-1: 2006

Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tanımlar ve minyatür sigorta bağlantıları için genel şartlar

IEC 60127-1: 2006

2016/08/07

 

EN 60127-1: 2006 / A1: 2011

IEC 60127-1: 2006 / A1: 2011

 

 

EN 60127-1: 2006 / A2: 2015

IEC 60127-1: 2006 / A2: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-2: 2014

Minyatür sigortalar - Bölüm 2: Kartuş sigorta bağlantıları

IEC 60127-2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-4: 2005

Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler sigorta bağlantıları (UMF) - Geçiş ve yüzey montaj tipleri

IEC 60127-4: 2005

2016/08/07

 

EN 60127-4: 2005 / A1: 2009

IEC 60127-4: 2005 / A1: 2008

 

 

EN 60127-4: 2005 / A2: 2013

IEC 60127-4: 2005 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-6: 2014

Minyatür sigortalar - Bölüm 6: Minyatür sigorta bağlantıları için sigorta tutucular

IEC 60127-6: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60127-7: 2016

Minyatür sigortalar - Bölüm 7: Özel uygulamalar için minyatür sigorta bağlantıları

IEC 60127-7: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60143-2: 2013

Güç sistemleri için seri kapasitörler - Bölüm 2: Seri kapasitör bankları için koruyucu ekipman

IEC 60143-2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60155: 1995

Floresan lambalar için kızdırma starterleri

IEC 60155: 1993

2016/08/07

 

EN 60155: 1995 / A1: 1995

IEC 60155: 1993 / A1: 1995

 

 

EN 60155: 1995 / A2: 2007

IEC 60155: 1993 / A2: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60204-1: 2006

Makine emniyeti - Makinelerin elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60204-1: 2005 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60204-1: 2006 / A1: 2009

IEC 60204-1: 2005 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 60204-1: 2006 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60204-32: 2008

Makine emniyeti - Makinelerin elektrik donanımı - Bölüm 32: Kaldırma makinelerinin gereksinimleri

IEC 60204-32: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60215: 1989

Radyo iletim ekipmanı için güvenlik gereksinimleri

IEC 60215: 1987

2016/08/07

 

EN 60215: 1989 / A1: 1992

IEC 60215: 1987 / A1: 1990

 

 

EN 60215: 1989 / A2: 1994

IEC 60215: 1987 / A2: 1993

2016/08/07

CENELEC

EN 60228: 2005

İzoleli kabloların iletkenleri

IEC 60228: 2004

2016/08/07

 

EN 60228: 2005 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60238: 2004

Edison vidalı abajurlar

IEC 60238: 2004

2016/08/07

 

EN 60238: 2004 / A1: 2008

IEC 60238: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 60238: 2004 / A2: 2011

IEC 60238: 2004 / A2: 2011

2016/08/07

 

EN 60238: 2004 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60252-1: 2011

AC motor kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, test ve değerlendirme - Güvenlik gereksinimleri - Kurulum ve çalıştırma kılavuzu

IEC 60252-1: 2010

2016/08/07

 

EN 60252-1: 2011 / A1: 2013

IEC 60252-1: 2010 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60252-2: 2011

AC motor kondansatörleri - Bölüm 2: Motor marş kapasitörleri

IEC 60252-2: 2010

2016/08/07

 

EN 60252-2: 2011 / A1: 2013

IEC 60252-2: 2010 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60255-27: 2014

Ölçme röleleri ve koruma teçhizatı - Bölüm 27: Ürün güvenliği gereksinimleri

IEC 60255-27: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60269-1: 2007

Düşük voltaj sigortaları - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60269-1: 2006

2016/08/07

 

EN 60269-1: 2007 / A1: 2009

IEC 60269-1: 2006 / A1: 2009

 

 

EN 60269-1: 2007 / A2: 2014

IEC 60269-1: 2006 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

HD 60269-2: 2013

Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 2: Yetkili kişiler tarafından kullanım için sigortalar için ek gereksinimler (temel olarak endüstriyel uygulama için sigortalar) - Standartlaştırılmış sigortalar A'dan K'ye sistemlere örnekler

IEC 60269-2: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

HD 60269-3: 2010

Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 3: Kalifiye olmayan kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilave gereksinimler (çoğunlukla ev ve benzeri uygulamalar için sigortalar) - Standartlaştırılmış sigortalar A'dan F'ye kadar olan sistemlere örnekler

IEC 60269-3: 2010 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

HD 60269-3: 2010 / A1: 2013

IEC 60269-3: 2010 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60269-4: 2009

Düşük voltaj sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için sigorta bağlantıları için ek gereksinimler

IEC 60269-4: 2009

2016/08/07

 

EN 60269-4: 2009 / A1: 2012

IEC 60269-4: 2009 / A1: 2012

 

CENELEC

EN 60269-6: 2011

Düşük voltajlı sigortalar - Bölüm 6: Güneş fotovoltaik enerji sistemlerinin korunmasına yönelik sigorta bağlantılarının ek gereksinimleri

IEC 60

IEC 60269-6: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60309-1: 1999

Endüstriyel amaçlar için fişler, prizler ve bağlantı elemanları - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60309-1: 1999

2016/08/07

 

EN 60309-1: 1999 / A1: 2007

IEC 60309-1: 1999 / A1: 2005 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60309-1: 1999 / A2: 2012

IEC 60309-1: 1999 / A2: 2012

2016/08/07

 

EN 60309-1: 1999 / A1: 2007 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60309-2: 1999

Endüstriyel amaçlar için fişler, prizler ve kuplörler - Bölüm 2: Pim ve kontak tübü aksesuarları için boyutsal değişebilirlik gereksinimleri

IEC 60309-2: 1999

2016/08/07

 

EN 60309-2: 1999 / A1: 2007

IEC 60309-2: 1999 / A1: 2005 (Modifiye)

 

 

EN 60309-2: 1999 / A2: 2012

IEC 60309-2: 1999 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60309-4: 2007

Endüstriyel amaçlar için fişler, prizler ve kuplörler - Bölüm 4: Anahtarlı veya prizmasız anahtarlamalı prizler ve konektörler

IEC 60309-4: 2006 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60309-4: 2007 / A1: 2012

IEC 60309-4: 2006 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-1: 2001

Ev ve benzeri genel amaçlar için cihaz bağdaştırıcıları - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60320-1: 2001

2016/08/07

 

EN 60320-1: 2001 / A1: 2007

IEC 60320-1: 2001 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-2-1: 2000

Ev ve benzeri genel amaçlar için cihaz kuplörleri - Bölüm 2-1: Dikiş makinesi kuplörleri

IEC 60320-2-1: 2000

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-2-2: 1998

Ev ve benzeri genel amaçlar için cihaz kuplörleri - Bölüm 2-2: Ev ve benzeri ekipmanlar için ara bağlantı kuplörü

IEC 60320-2-2: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60320-2-4: 2006

Ev ve benzeri genel amaçlar için cihaz kuplörleri - Bölüm 2-4: Nişan için cihaz ağırlığına bağlı cihaz bağdaştırıcıları

IEC 60320-2-4: 2005

2016/08/07

 

EN 60320-2-4: 2006 / A1: 2009

IEC 60320-2-4: 2005 / A1: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-1-1: 2004

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 1-1: Tek izolasyonlu tel veya kablo için dikey alev yayılımı testi - Aparat

IEC 60332-1-1: 2004

2016/08/07

 

EN 60332-1-1: 2004 / A1: 2015

IEC 60332-1-1: 2004 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-1-2: 2004

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 1-2: Tek yalıtımlı tel veya kablo için dikey alev yayılımı testi - 1 kW önceden karıştırılmış alev için prosedür

IEC 60332-1-2: 2004

2016/08/07

 

EN 60332-1-2: 2004 / A1: 2015

IEC 60332-1-2: 2004 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-1-3: 2004

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 1-3: Tek izolasyonlu tel veya kablo için dikey alev yayılımı testi - Alevli damlacıkların / parçacıkların belirlenmesi için prosedür

IEC 60332-1-3: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-2-1: 2004

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 2-1: Tek bir küçük yalıtılmış tel veya kablo için dikey alev yayılımı testi - Aparat

IEC 60332-2-1: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-2-2: 2004

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 2-2: Tek bir küçük yalıtılmış tel veya kablo için dikey alev yayılımı testi - Difüzyon alevi için prosedür

IEC 60332-2-2: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-10: 2009

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 3-10: Dikey olarak monte edilmiş demetlenmiş tellerin veya kabloların dikey alev yayılımı için test - Aparat

IEC 60332-3-10: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-21: 2009

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 3-21: Dikey olarak monte edilmiş demetlenmiş kablo veya kabloların dikey alev yayılımı için test - Kategori AF / R

IEC 60332-3-21: 2000 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-22: 2009

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 3-22: Dikey olarak monte edilmiş demetlenmiş kablo veya kabloların dikey alev yayılımı için test - Kategori A

IEC 60332-3-22: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-23: 2009

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 3-23: Dikey olarak monte edilmiş demetlenmiş tellerin veya kabloların dikey alev yayılımı için test - Kategori B

IEC 60332-3-23: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-24: 2009

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 3-24: Dikey olarak monte edilmiş demetlenmiş kabloların veya kabloların dikey alev yayılımı için test - Kategori C

IEC 60332-3-24: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60332-3-25: 2009

Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde testler - Bölüm 3-25: Dikey olarak monte edilmiş demetlenmiş kablo veya kabloların dikey alev yayılımı için test - Kategori D

IEC 60332-3-25: 2000 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-1: 2012

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60335-1: 2010 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-1: 2012 / A11: 2014

2016/08/07

 

EN 60335-1: 2012 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60335-2-2: 2010

Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-2: Elektrikli süpürgeler ve su emişli temizlik cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-2: 2009

2016/08/07

 

EN 60335-2-2: 2010 / A1: 2013

IEC 60335-2-2: 2009 / A1: 2012

 

 

EN 60335-2-2: 2010 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-3: 2016

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3: Elektrikli ütüler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-3: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-4: 2010

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-4: Sıkma presi için özel şartlar

IEC 60335-2-4: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60335-2-4: 2010 / A1: 2015

IEC 60335-2-4: 2008 / A1: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-5: 2015

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-5: Bulaşık makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-5: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-6: 2015

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-6: Sabit pişirme aralıkları, ocaklar, fırınlar ve benzeri cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-6: 2014 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-7: 2010

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-7: Çamaşır makinelerine özel gereksinimler

IEC 60335-2-7: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60335-2-7: 2010 / A1: 2013

IEC 60335-2-7: 2008 / A1: 2011 (Değiştirildi)

 

 

EN 60335-2-7: 2010 / A11: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-8: 2015

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-8: Traş makineleri, saç kesme makineleri ve benzeri cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-8: 2012 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60335-2-8: 2015 / A1: 2016

IEC 60335-2-8: 2012 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-9: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-9: Izgaralar, tost makineleri ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-9: 2002 (Değiştirilmiş)

2017/09/08

 

EN 60335-2-9: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-9: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A2: 2006

IEC 60335-2-9: 2002 / A2: 2006

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A12: 2007

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A13: 2010

2017/09/08

 

EN 60335-2-9: 2003 / A13: 2010 / AC: 2011

 

 

EN 60335-2-9: 2003 / A13: 2010 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 60335-2-10: 2003

Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-10: Zemin işleme makineleri ve ıslak ovma makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-10: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-10: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-10: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-11: 2010

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-11: Çamaşır kurutma makineleri için özel şartlar

IEC 60335-2-11: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60335-2-11: 2010 / A1: 2015

IEC 60335-2-11: 2008 / A1: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-11: 2010 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-12: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-12: Isıtıcı plakaları ve benzeri cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-12: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-12: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-12: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-13: 2010

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-13: Derin yağ fritözleri, kızartma tavaları ve benzeri cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-13: 2009

2016/08/07

 

EN 60335-2-13: 2010 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-15: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-15: Sıvıları ısıtmak için kullanılan cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-15: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-15: 2002 / A1: 2005

IEC 60335-2-15: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / A2: 2008

IEC 60335-2-15: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-15: 2002 / A11: 2012 / AC: 2013

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / AC: 2005

 

 

EN 60335-2-15: 2002 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 60335-2-16: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-16: Gıda atıkları için özel şartlar

IEC 60335-2-16: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-16: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-16: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-16: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-16: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-17: 2013

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-17: Battaniyeler, pedler, giysiler ve benzeri esnek ısıtma cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-17: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-21: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-21: Depolama suyu ısıtıcıları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-21: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-21: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-21: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-21: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-21: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-21: 2003 / AC: 2007

 

 

EN 60335-2-21: 2003 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60335-2-23: 2003

Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-23: Cilt veya saç bakımı için cihazlara özel gereksinimler

IEC 60335-2-23: 2003

2016/08/07

 

EN 60335-2-23: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-23: 2003 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-23: 2003 / A2: 2015

IEC 60335-2-23: 2003 / A2: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-23: 2003 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 60335-2-23: 2003 / A11: 2010 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 60335-2-25: 2012

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-25: Mikrodalga fırınların kombinasyonları dahil, mikrodalga fırınlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-25: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60335-2-25: 2012 / A1: 2015

IEC 60335-2-25: 2010 / A1: 2014

2016/08/07

 

EN 60335-2-25: 2012 / A2: 2016

IEC 60335-2-25: 2010 / A2: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-26: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-26: Saatler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-26: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-26: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-26: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-27: 2013

Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-27: Ultraviyole ve kızılötesi radyasyona maruz kalmaya maruz kalan cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-27: 2009 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-28: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-28: Dikiş makinelerine özel gereksinimler

IEC 60335-2-28: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-28: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-28: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-29: 2004

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-29: Batarya şarj cihazları için özel şartlar

IEC 60335-2-29: 2002 + A1: 2004

2016/08/07

 

EN 60335-2-29: 2004 / A2: 2010

IEC 60335-2-29: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-30: 2009

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-30: Oda ısıtıcıları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-30: 2009

2016/08/07

 

EN 60335-2-30: 2009 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-30: 2009 / AC: 2010

 

 

EN 60335-2-30: 2009 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60335-2-31: 2014

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-31: Aralık davlumbazları ve diğer pişirme buharı aspiratörleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-31: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-32: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-32: Masaj cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-32: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-32: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-32: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-32: 2003 / A2: 2015

IEC 60335-2-32: 2002 / A2: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-34: 2013

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-34: Motor kompresörleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-34: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-35: 2016

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-35: Ani su ısıtıcıları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-35: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-36: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-36: Ticari elektrikli ocaklar, fırınlar, ocaklar ve ocak elemanları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-36: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-36: 2002 / A1: 2004

IEC 60335-2-36: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-36: 2002 / A2: 2008

IEC 60335-2-36: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-36: 2002 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-36: 2002 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-37: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-37: Ticari elektrikli derin yağ fritözleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-37: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-37: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-37: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-37: 2002 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-37: 2002 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-38: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-38: Ticari elektrikli ızgaralar ve kalbur ızgaraları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-38: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-38: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-38: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-38: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-39: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-39: Ticari elektrikli çok amaçlı pişirme tavaları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-39: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-39: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-39: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-39: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-39: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-39: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-40: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, klimalar ve nem gidericiler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-40: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-40: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-40: 2002 / A1: 2005 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-40: 2002 / A2: 2005 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A11: 2004

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A12: 2005

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / A13: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-40: 2003 / A13: 2012 / AC: 2013

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / AC: 2006

 

 

EN 60335-2-40: 2003 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60335-2-41: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-41: Pompalar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-41: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-41: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-41: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-41: 2003 / A2: 2010

IEC 60335-2-41: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-42: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-42: Ticari elektrikli zorlamalı konveksiyon fırınları, buharlı pişiriciler ve buharlı konveksiyon fırınları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-42: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-42: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-42: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-42: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-42: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-43: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-43: Elbise kurutucuları ve havlu rayları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-43: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-43: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-43: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-43: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-43: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-44: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-44: Demirciler için özel şartlar

IEC 60335-2-44: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-44: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-44: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-44: 2002 / A2: 2012

IEC 60335-2-44: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-45: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-45: Taşınabilir ısıtma aletleri ve benzeri cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-45: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-45: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-45: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-45: 2002 / A2: 2012

IEC 60335-2-45: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-47: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-47: Ticari elektrikli kaynatma kazanı için özel gereksinimler

IEC 60335-2-47: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-47: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-47: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-47: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-47: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-48: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-48: Ticari elektrikli ızgara ve tost makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-48: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-48: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-48: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-48: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-48: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-49: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-49: Yiyecek ve tabak sıcaklığını korumak için ticari elektrikli cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-49: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-49: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-49: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-49: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-49: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-50: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-50: Ticari elektrikli bains-marie için özel gereksinimler

IEC 60335-2-50: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-50: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-50: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

 

EN 60335-2-50: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-51: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-51: Isıtma ve servis su tesisatı için sabit sirkülasyon pompaları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-51: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-51: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-51: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-51: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-51: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-52: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-52: Ağız hijyeni cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-52: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-52: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-52: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-52: 2003 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 60335-2-52: 2003 / A11: 2010 / AC: 2012

 

CENELEC

EN 60335-2-53: 2011

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-53: Sauna ısıtma cihazları ve kızılötesi kabinler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-53: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-54: 2008

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-54: Ev kullanımı için sıvı veya buhar kullanan yüzey temizleme cihazları için özel şartlar

IEC 60335-2-54: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-54: 2008 / A1: 2015

IEC 60335-2-54: 2008 / A1: 2015

2016/08/07

 

EN 60335-2-54: 2008 / A11: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-54: 2008 / A11: 2012 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 60335-2-55: 2003

Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-55: Akvaryumlar ve bahçe havuzları ile kullanım için elektrikli cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-55: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-55: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-55: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-56: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-56: Projektörler ve benzeri cihazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-56: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-56: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-56: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-56: 2003 / A2: 2014

IEC 60335-2-56: 2002 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-58: 2005

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-58: Ticari elektrikli bulaşık makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-58: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-59: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-59: Böcek öldürücüler için özel şartlar

IEC 60335-2-59: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-59: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-59: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60335-2-59: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-59: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-60: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-60: Jakuzi banyoları ve jakuzi kaplıcaları için özel şartlar

IEC 60335-2-60: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-60: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-60: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-60: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-60: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-60: 2003 / A11: 2010

 

 

EN 60335-2-60: 2003 / A12: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-61: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-61: Termal depolama odası ısıtıcıları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-61: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-61: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-61: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-61: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-61: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-62: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-62: Ticari elektrikli durulama lavaboları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-62: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-62: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-62: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 60335-2-62: 2003 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60335-2-65: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-65: Hava temizleme cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-65: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-65: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-65: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-65: 2003 / A11: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-66: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-66: Su yatağı ısıtıcıları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-66: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-66: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-66: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-66: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-66: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-70: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-70: Sağım makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-70: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-71: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-71: Hayvanların yetiştirilmesi ve yetiştirilmesi için elektrikli ısıtma cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-71: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-71: 2003 / A1: 2007

IEC 60335-2-71: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-73: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-73: Sabit dalma ısıtıcılar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-73: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-73: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-73: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60335-2-73: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-73: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-74: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-74: Taşınabilir daldırma ısıtıcıları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-74: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-74: 2003 / A1: 2006

IEC 60335-2-74: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60335-2-74: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-74: 2002 / A2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-75: 2004

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-75: Ticari dağıtım cihazları ve satış makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-75: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-75: 2004 / A1: 2005

IEC 60335-2-75: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-75: 2004 / A2: 2008

IEC 60335-2-75: 2002 / A2: 2008

 

 

EN 60335-2-75: 2004 / A11: 2006

 

 

EN 60335-2-75: 2004 / A12: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-78: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-78: Dış mekan barbekülerine özel gereksinimler

IEC 60335-2-78: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-78: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-78: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-80: 2003

+ 6Ev uygulamaları ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-80: Fanlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-80: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-80: 2003 / A1: 2004

IEC 60335-2-80: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-80: 2003 / A2: 2009

IEC 60335-2-80: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-81: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-81: Ayak ısıtıcıları ve ısıtma paspasları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-81: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-81: 2003 / A1: 2007

IEC 60335-2-81: 2002 / A1: 2007

 

 

EN 60335-2-81: 2003 / A2: 2012

IEC 60335-2-81: 2002 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-82: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-82: Eğlence makineleri ve kişisel hizmet makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-82: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-82: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-82: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-83: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-83: Çatı drenajı için ısıtılmış gullies için özel şartlar

IEC 60335-2-83: 2001

2016/08/07

 

EN 60335-2-83: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-83: 2001 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-84: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-84: Tuvaletler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-84: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-84: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-84: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-85: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-85: Kumaş vapurları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-85: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-85: 2003 / A1: 2008

IEC 60335-2-85: 2002 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-86: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-86: Elektrikli balıkçılık makineleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-86: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-86: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-86: 2002 / A1: 2005

 

 

EN 60335-2-86: 2003 / A2: 2016

IEC 60335-2-86: 2002 / A2: 2012

2016/08/07

 

EN 60335-2-86: 2003 / A11: 2016

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-87: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-87: Elektrikli hayvansal ekipmanların özel gereksinimleri

IEC 60335-2-87: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-87: 2002 / A1: 2007

IEC 60335-2-87: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-88: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-88: Isıtma, havalandırma veya iklimlendirme sistemleri ile kullanım için tasarlanan nemlendiriciler için özel şartlar

IEC 60335-2-88: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-90: 2006

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-90: Ticari mikrodalga fırınlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-90: 2006

2016/08/07

 

EN 60335-2-90: 2006 / A1: 2010

IEC 60335-2-90: 2006 / A1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-96: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-96: Oda ısıtması için esnek sac ısıtma elemanları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-96: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-96: 2002 / A1: 2004

IEC 60335-2-96: 2002 / A1: 2003

 

 

EN 60335-2-96: 2002 / A2: 2009

IEC 60335-2-96: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-97: 2006

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-97: Kepenkler, tenteler, panjurlar ve benzer ekipmanlar için tahrikler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-97: 2002 (Değiştirilmiş) + A1: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60335-2-97: 2006 / A2: 2010

IEC 60335-2-97: 2002 / A2: 2008 (Değiştirildi)

 

 

EN 60335-2-97: 2006 / A11: 2008

 

 

EN 60335-2-97: 2006 / A12: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-98: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-98: Nemlendiriciler için özel şartlar

IEC 60335-2-98: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-98: 2003 / A1: 2005

IEC 60335-2-98: 2002 / A1: 2004

 

 

EN 60335-2-98: 2003 / A2: 2008

IEC 60335-2-98: 2002 / A2: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-99: 2003

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-99: Ticari elektrikli davlumbazlar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-99: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-101: 2002

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-101: Buharlaştırıcılar için özel gereksinimler

IEC 60335-2-101: 2002

2016/08/07

 

EN 60335-2-101: 2002 / A1: 2008

IEC 60335-2-101: 2002 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-101: 2002 / A2: 2014

IEC 60335-2-101: 2002 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-102: 2016

Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-102: Elektrik bağlantıları olan gaz, yağ ve katı yakıtlı yakma cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-102: 2004 (Değiştirilmiş)

IEC 60335-2-102: 2004 / A1: 2008 (Değiştirilmiş) + A1: 2008 (Değiştirildi)

IEC 60335-2-102: 2004 / A2: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-105: 2005

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-105: Çok fonksiyonlu duş kabinleri için özel gereksinimler

IEC 60335-2-105: 2004

2016/08/07

 

EN 60335-2-105: 2005 / A1: 2008

IEC 60335-2-105: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 60335-2-105: 2005 / A11: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-106: 2007

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-106: Isıtmalı halılar için özel gereksinimler ve çıkarılabilir yer döşemeleri altında monte edilen oda ısıtması için ısıtma üniteleri

IEC 60335-2-106: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-108: 2008

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-108: Elektrolizörler için özel gereksinimler

IEC 60335-2-108: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60335-2-109: 2010

Ev ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-109: UV radyasyonu arıtma cihazları için özel gereksinimler

IEC 60335-2-109: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60358-1: 2012

Kuplaj kondansatörleri ve kondansatör bölücüler - Bölüm 1: Genel kurallar

IEC 60358-1: 2012

2016/08/07

 

EN 60358-1: 2012 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 60360: 1998

Lamba kapağı sıcaklık artışı standart ölçüm yöntemi

IEC 60360: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60399: 2004

Gölge tutucu halkalı abajurlar için namlu ipliği

IEC 60399: 2004

2016/08/07

 

EN 60399: 2004 / A1: 2008

IEC 60399: 2004 / A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60400: 2008

Tüp şekilli flüoresan lambalar ve starter sahipleri için lambalar

IEC 60400: 2008

2016/08/07

 

EN 60400: 2008 / A1: 2011

IEC 60400: 2008 / A1: 2011

 

 

EN 60400: 2008 / A2: 2014

IEC 60400: 2008 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60423: 2007

Kablo yönetimi için kablo sistemleri - Elektrik tesisatı için kanalların dış çapları ve borular ve bağlantı parçaları için dişler

IEC 60423: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60432-1: 2000

Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 1: Ev tipi ve benzeri genel aydınlatma amaçlı Tungsten filament lambalar

IEC 60432-1: 1999 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60432-1: 2000 / A1: 2005

IEC 60432-1: 1999 / A1: 2005

 

 

EN 60432-1: 2000 / A2: 2012

IEC 60432-1: 1999 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60432-2: 2000

Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 2: Ev içi ve benzeri genel aydınlatma amaçlı Tungsten halojen lambalar

IEC 60432-2: 1999 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60432-2: 2000 / A1: 2005

IEC 60432-2: 1999 / A1: 2005 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60432-2: 2000 / A2: 2012

IEC 60432-2: 1999 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60432-3: 2013

Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 3: Tungsten halojen lambalar (araçsız)

IEC 60432-3: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60477: 1997

Laboratuvar dc dirençleri

IEC 60477: 1974

2016/08/07

 

EN 60477: 1997 / A1: 1997

IEC 60477: 1974 / A1: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60477-2: 1997

Laboratuvar rezistörleri - Bölüm 2: Laboratuvar ac rezistörleri

IEC 60477-2: 1979

2016/08/07

 

EN 60477-2: 1997 / A1: 1997

IEC 60477-2: 1979 / A1: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-1: 2015

Elektro-ısıtma ve elektromanyetik işlem için kurulumlarda güvenlik - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60519-1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-2: 2006

Elektrikli ısıtıcılarda güvenlik - Bölüm 2: Dirençli ısıtma ekipmanı için özel gereksinimler

IEC 60519-2: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-3: 2005

Elektro ısıtma tesislerinde güvenlik - Bölüm 3: İndüksiyon ve iletim ısıtma ve indüksiyon eritme tesisatları için özel gereksinimler

IEC 60519-3: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-4: 2013

Elektro ısıtma tesislerinde güvenlik - Bölüm 4: Ark ocağı tesisatları için özel şartlar

IEC 60519-4: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-6: 2011

Elektro ısıtma tesislerinde güvenlik - Bölüm 6: Endüstriyel mikrodalga ısıtma ekipmanlarında güvenlik özellikleri

IEC 60519-6: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-7: 2008

Elektro ısıtma tesislerinde güvenlik - Bölüm 7: Elektron tabancalarına sahip tesisler için özel gereksinimler

IEC 60519-7: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-8: 2005

Elektro ısıtma tesislerinde güvenlik - Bölüm 8: Elektroslag reelting fırınları için özel şartlar

IEC 60519-8: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-9: 2005

Elektro montaj kurulumlarında güvenlik - Bölüm 9: Yüksek frekanslı dielektrik ısıtma tesisatları için özel gereksinimler

IEC 60519-9: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-10: 2013

Elektrikli ısıtma tesisatlarında güvenlik - Bölüm 10: Endüstriyel ve ticari uygulamalar için elektrik dirençli iz ısıtma sistemleri için özel gereksinimler

IEC 60519-10: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-12: 2013

Elektro ısıtma tesislerinde güvenlik - Bölüm 12: Kızılötesi elektro ısıtma tesisatları için özel gereksinimler

IEC 60519-12: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60519-21: 2009

Elektrikli ısıtıcılarda güvenlik - Bölüm 21: Dirençli ısıtma ekipmanı için özel gereksinimler - Isıtıcı ve eritme cam ekipmanları

IEC 60519-21: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60523: 1993

Doğru akım potansiyometreleri

IEC 60523: 1975 + A1: 1979

2016/08/07

 

EN 60523: 1993 / A2: 1997

IEC 60523: 1975 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60524: 1993

Doğru akım dirençli volt oranı kutuları

IEC 60524: 1975 + A1: 1981

2016/08/07

 

EN 60524: 1993 / A2: 1997

IEC 60524: 1975 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60529: 1991

Muhafazalarla sağlanan koruma derecesi (IP Kodu)

IEC 60529: 1989

2016/08/07

 

EN 60529: 1991 / A1: 2000

IEC 60529: 1989 / A1: 1999

 

 

EN 60529: 1991 / A2: 2013

IEC 60529: 1989 / A2: 2013

2016/08/07

 

EN 60529: 1991 / AC: 1993

 

CENELEC

EN 60564: 1993

Direnç ölçümü için DC köprüler

IEC 60564: 1977 + A1: 1981

2016/08/07

 

EN 60564: 1993 / A2: 1997

IEC 60564: 1977 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60570: 2003

Armatürler için elektrik besleme ray sistemleri

IEC 60570: 2003 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-1: 2015

Armatürler - Bölüm 1: Genel gereksinimler ve testler

IEC 60598-1: 2014 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60598-1: 2015 / AC: 2015

 

 

EN 60598-1: 2015 / AC: 2016

 

CENELEC

EN 60598-2-1: 1989

Armatürler - Bölüm 2: Özel Şartlar - Bölüm 1: Sabit Genel Amaçlı Armatürler

IEC 60598-2-1: 1979 + A1: 1987

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-2: 2012

Armatürler - Bölüm 2-2: Özel Gereksinimler - Gömme Armatürler

IEC 60598-2-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-3: 2003

Armatürler - Bölüm 2-3: Özel gereksinimler - Yol ve sokak aydınlatması için armatürler

IEC 60598-2-3: 2002

2016/08/07

 

EN 60598-2-3: 2003 / A1: 2011

IEC 60598-2-3: 2002 / A1: 2011

2016/08/07

 

EN 60598-2-3: 2003 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60598-2-4: 1997

Armatürler - Bölüm 2: Özel Şartlar - Bölüm 4: Taşınabilir genel amaçlı armatürler

IEC 60598-2-4: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-5: 2015

Armatürler - Bölüm 2-5: Özel Gereksinimler - Projektörler

IEC 60598-2-5: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-7: 1989

Armatürler - Bölüm 2: Özel Şartlar - Bölüm 7: Bahçe kullanımı için taşınabilir armatürler

IEC 60598-2-7: 1982 (Değiştirilmiş) + A1: 1987 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60598-2-7: 1989 / A2: 1996

IEC 60598-2-7: 1982 / A2: 1994 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60598-2-7: 1989 / A13: 1997

2016/08/07

 

EN 60598-2-7: 1989 / A2: 1996 / AC: 1999

 

CENELEC

EN 60598-2-8: 2013

Armatürler - Bölüm 2-8: Özel Gereksinimler - Handlamps

IEC 60598-2-8: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-9: 1989

Armatürler - Bölüm 2: Özel Şartlar - Bölüm 9: Fotoğraf ve film armatürleri (profesyonel olmayan)

IEC 60598-2-9: 1987

2016/08/07

 

EN 60598-2-9: 1989 / A1: 1994

IEC 60598-2-9: 1987 / A1: 1993

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-10: 2003

Armatürler - Bölüm 2-10: Özel gereksinimler - Çocuklar için taşınabilir armatürler

IEC 60598-2-10: 2003

2016/08/07

 

EN 60598-2-10: 2003 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60598-2-11: 2013

Armatürler - Bölüm 2-11: Özel Şartlar - Akvaryum Armatürleri

IEC 60598-2-11: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-12: 2013

Armatürler - Bölüm 2-12: Özel gereksinimler - Şebeke prizi-prize monte edilmiş

IEC 60598-2-12: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-13: 2006

Armatürler - Bölüm 2-13: Özel Şartlar - Yer Gömme Armatürler

IEC 60598-2-13: 2006

2016/08/07

 

EN 60598-2-13: 2006 / A1: 2012

IEC 60598-2-13: 2006 / A1: 2011

 

 

EN 60598-2-13: 2006 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 60598-2-14: 2009

Armatürler - Bölüm 2-14: Özel gereksinimler - Soğuk katot borulu deşarj lambaları (neon tüpler) ve benzeri ekipmanlar için armatürler

IEC 60598-2-14: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-17: 1989

Armatürler - Bölüm 2: Özel Gereksinimler - Bölüm 17: Sahne aydınlatması, televizyon filmi ve fotoğraf stüdyoları için armatürler (açık ve kapalı)

IEC 60598-2-17: 1984 + A1: 1987

2016/08/07

 

EN 60598-2-17: 1989 / A2: 1991

IEC 60598-2-17: 1984 / A2: 1990

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-19: 1989

Armatürler - Bölüm 2: Özel Gereksinimler - Bölüm 19: Hava kontrol armatürleri (güvenlik gereksinimleri)

IEC 60598-2-19: 1981 (Değiştirilmiş) + A1: 1987 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60598-2-19: 1989 / A2: 1998

IEC 60598-2-19: 1981 / A2: 1997

2016/08/07

 

EN 60598-2-19: 1989 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60598-2-20: 2015

Armatürler - Bölüm 2-20: Özel Gereksinimler - Aydınlatma zincirleri

IEC 60598-2-20: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-21: 2015

Armatürler - Bölüm 2-21: Özel Gereksinimler - Halat Işıkları

IEC 60598-2-21: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-22: 2014

Armatürler - Bölüm 2-22: Özel Gereksinimler - Acil durum aydınlatması için armatürler

IEC 60598-2-22: 2014

2016/08/07

 

EN 60598-2-22: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 60598-2-23: 1996

Armatürler - Bölüm 2-23: Özel Gereksinimler - Filament lambalar için ekstra düşük voltajlı aydınlatma sistemleri

IEC 60598-2-23: 1996

2016/08/07

 

EN 60598-2-23: 1996 / A1: 2000

IEC 60598-2-23: 1996 / A1: 2000

2016/08/07

 

EN 60598-2-23: 1996 / AC: 1997

 

CENELEC

EN 60598-2-24: 2013

Armatürler - Bölüm 2-24: Özel Gereksinimler - Sınırlı yüzey sıcaklıklarına sahip armatürler

IEC 60598-2-24: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60598-2-25: 1994

Armatürler - Bölüm 2-25: Özel Gereksinimler - Hastane ve sağlık binalarının klinik alanlarında kullanılmak üzere armatürler

IEC 60598

IEC 60598-2-25: 1994

2016/08/07

 

EN 60598-2-25: 1994 / A1: 2004

IEC 60598-2-25: 1994 / A1: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60618: 1997

İndüktif gerilim bölücüler

IEC 60618: 1978 + A1: 1981

2016/08/07

 

EN 60618: 1997 / A2: 1997

IEC 60618: 1978 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-1: 2015

Electroacoustics - Odyometrik ekipmanları - Bölüm 1: Saf ton odyometrisi için donatım

IEC 60645-1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-3: 2007

Elektroakustik - Odyometrik ekipman - Bölüm 3: Kısa süreli test sinyalleri

IEC 60645-3: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-6: 2010

Elektroakustik - Odyometrik ekipman - Bölüm 6: Otoakustik emisyonların ölçümü için cihazlar

IEC 60645-6: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60645-7: 2010

Elektroakustik - Odyometrik ekipman - Bölüm 7: İşitsel beyin sapı yanıtlarının ölçülmesi için aygıtlar

IEC 60645-7: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-1: 1999

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60669-1: 1998 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60669-1: 1999 / A1: 2002

IEC 60669-1: 1998 / A1: 1999 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60669-1: 1999 / A2: 2008

IEC 60669-1: 1998 / A2: 2006 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-1: 2004

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 2-1: Özel gereksinimler - Elektronik anahtarlar

IEC 60669-2-1: 2002 (Değiştirilmiş) + IS1: 2011 + IS2: 2012

2016/08/07

 

EN 60669-2-1: 2004 / A1: 2009

IEC 60669-2-1: 2002 / A1: 2008 (Değiştirildi)

 

 

EN 60669-2-1: 2004 / A12: 2010

2016/08/07

 

EN 60669-2-1: 2004 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60669-2-2: 2006

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 2-2: Özel gereksinimler - Elektromanyetik uzaktan kumanda anahtarları (RCS)

IEC 60669-2-2: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-3: 2006

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 2-3: Özel gereksinimler - Zaman geciktirme anahtarları (TDS)

IEC 60669-2-3: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-4: 2005

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 2-4: Özel gereksinimler - Yalıtım anahtarları

IEC 60669-2-4: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60669-2-6: 2012

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için anahtarlar - Bölüm 2-6: Özel gereklilikler - İtfaiyeci iç ve dış mekan işaretleri ve aydınlatma armatürleri

IEC 60669-2-6: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-1: 2005

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için elektrikli aksesuar kutuları ve muhafazaları - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60670-1: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60670-1: 2005 / A1: 2013

IEC 60670-1: 2002 / A1: 2011 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60670-1: 2005 / AC: 2007

 

 

EN 60670-1: 2005 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 60670-21: 2007

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için elektrikli aksesuarlar için kutular ve muhafazalar - Bölüm 21: Süspansiyon araçları ile birlikte kutular ve muhafazalar için özel gereksinimler

IEC 60670-21: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-22: 2006

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için elektrikli aksesuar kutuları ve muhafazaları - Bölüm 22: Kutuları ve muhafazaları bağlamak için özel gereksinimler

IEC 60670-22: 2003 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-23: 2008

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için elektrikli aksesuar kutuları ve muhafazaları - Bölüm 23: Zemin kutuları ve muhafazaları için özel gereksinimler

IEC 60670-23: 2006 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60670-24: 2013

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için elektrikli aksesuarlar için kutular ve muhafazalar - Bölüm 24: Muhafaza koruyucu cihazlar ve diğer güç tüketen elektrikli ekipman için muhafazalar için özel gereksinimler

IEC 60670-24: 2011 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60688: 2013

AC ve DC elektrik miktarlarının analog veya dijital sinyallere dönüştürülmesi için elektriksel ölçüm transdüserleri

IEC

IEC 60688: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60691: 2003

Termal bağlantılar - Gereksinimler ve uygulama rehberi

IEC 60691: 2002

2016/08/07

 

EN 60691: 2003 / A1: 2007

IEC 60691: 2002 / A1: 2006

 

 

EN 60691: 2003 / A2: 2010

IEC 60691: 2002 / A2: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60702-1: 2002

Mineral yalıtımlı kablolar ve nominal gerilimi 750 V'u aşmayan terminaller - Bölüm 1: Kablolar

IEC 60702-1: 2002

2016/08/07

 

EN 60702-1: 2002 / A1: 2015

IEC 60702-1: 2002 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60702-2: 2002

Mineral yalıtımlı kablolar ve nominal gerilimi 750 V'u aşmayan terminalliler - Bölüm 2: Sonlandırmalar

IEC 60702-2: 2002

2016/08/07

 

EN 60702-2: 2002 / A1: 2015

IEC 60702-2: 2002 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60715: 2001

Alçak gerilim şalt sistemi ve kontrolörün boyutları - Şalterlerde ve kontrol sistemlerinde elektrikli cihazların mekanik olarak desteklenmesi için raylara standart montaj

IEC 60715: 1981 + A1: 1995

2016/08/07

CENELEC

EN 60719: 1993

Dairesel bakır iletkenler ve 450/750 V'a kadar ve dahil olan nominal gerilimler ile kabloların ortalama dış boyutları için alt ve üst sınırların hesaplanması

IEC 60719: 1992

2016/08/07

CENELEC

EN 60728-11: 2010

Televizyon sinyalleri, ses sinyalleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 11: Güvenlik

IEC 60728-11: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-1: 2011

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60730-1: 2010 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-1: 1995

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60730-1: 1993 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60730-1: 1995 / A1: 1997

IEC 60730-1: 1993 / A1: 1994 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60730-1: 1995 / A2: 1998

IEC 60730-1: 1993 / A2: 1997

 

 

EN 60730-1: 1995 / A11: 1996

 

 

EN 60730-1: 1995 / A12: 1996

 

 

EN 60730-1: 1995 / A14: 1998

 

 

EN 60730-1: 1995 / A15: 1998

 

 

EN 60730-1: 1995 / A16: 1999

 

 

EN 60730-1: 1995 / A17: 2000

 

 

EN 60730-1: 1995 / A18: 2003

2016/08/07

 

EN 60730-1: 1995 / AC: 2007

 

CENELEC

EN 60730-2-2: 2002

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-2: Termal motor koruyucuları için özel gereksinimler

IEC 60730-2-2: 2001 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60730-2-2: 2002 / A1: 2006

IEC 60730-2-2: 2001 / A1: 2005 (Değiştirildi)

 

 

EN 60730-2-2: 2002 / A11: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-3: 2007

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-3: Tüp şeklindeki flüoresan lambalar için balastlar için termal koruyucular için özel şartlar

IEC 60730-2-3: 2006 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-4: 2007

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-4: Hermetik ve yarı hermetik tip motor kompresörleri için termal motor koruyucuları için özel gereksinimler

IEC 60730-2-4: 2006 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-5: 2015

Otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-5: Otomatik elektrik brülör kontrol sistemleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-5: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-6: 2016

Otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-6: Mekanik gereksinimleri de içeren otomatik elektrikli basınç algılama kontrolleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-6: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-7: 2010

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-7: Zamanlayıcılar ve zaman anahtarları için özel gereksinimler

IEC 60730-2-7: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 60730-2-7: 2010 / AC: 2011

 

CENELEC

EN 60730-2-8: 2002

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-8: Mekanik gereksinimler dahil, elektrikle çalışan su vanaları için özel gereksinimler

IEC 60730-2-8: 2000 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60730-2-8: 2002 / A1: 2003

IEC 60730-2-8: 2000 / A1: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-9: 2010

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-9: Sıcaklık algılama kontrolleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-9: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-10: 2007

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-10: Motor çalıştırma röleleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-10: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-11: 2008

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-11: Enerji regülatörleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-11: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-12: 2006

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-12: Elektrikle çalışan kapı kilitleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-12: 2005 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60730-2-12: 2006 / A11: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-13: 2008

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-13: Nem algılama kontrolleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-13: 2006 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-14: 1997

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-14: Elektrikli aktüatörler için özel gereksinimler

IEC 60730-2-14: 1995 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60730-2-14: 1997 / A1: 2001

IEC 60730-2-14: 1995 / A1: 2001

 

 

EN 60730-2-14: 1997 / A2: 2008

IEC 60730-2-14: 1995 / A2: 2007 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60730-2-14: 1997 / A11: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-15: 2010

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-15: Otomatik elektrikli hava akışı, su akışı ve su seviyesi algılama kontrolleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-15: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60730-2-19: 2002

Ev ve benzeri kullanımlar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 2-19: Mekanik gereksinimler dahil, elektrikle çalışan yağ valfleri için özel gereksinimler

IEC 60730-2-19: 1997 (Değiştirilmiş) + A1: 2000 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60730-2-19: 2002 / A2: 2008

IEC 60730-2-19: 1997 / A2: 2007

 

 

EN 60730-2-19: 2002 / A11: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 60754-1: 2014

Malzemelerin kablolardan yakılması sırasında gelişen gazların testi - Bölüm 1: Halojen asit gazı içeriğinin belirlenmesi

IEC 60754-1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60754-2: 2014

Kablolardaki malzemelerin yanması sırasında ortaya çıkan gazların test edilmesi - Bölüm 2: Asitliğin belirlenmesi (pH ölçümü ile) ve iletkenlik

IEC 60754-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60799: 1998

Elektrik aksesuarları - Kordon setleri ve ara bağlantı kordonları

IEC 60799: 1998

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-100: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 100: Genel

IEC 60811-100: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-201: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 201: Genel testler - Yalıtım kalınlığının ölçülmesi

IEC 60811-201: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-202: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 202: Genel testler - Metalik olmayan kılıf kalınlığının ölçülmesi

IEC 60811-202: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-203: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 203: Genel testler - Genel boyutların ölçülmesi

IEC 60811-203: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-301: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 301: Elektrik testleri - Dolum bileşiklerinin 23 o C'de geçirgenlik ölçümü 

IEC 60811-301: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-302: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 302: Elektrik testleri - Dolum bileşiklerinin 23 o C ve 100  o C'de dc direncinin ölçülmesi 

IEC 60811-302: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-401: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 401: Muhtelif testler - Termal yaşlanma yöntemleri - Bir hava fırında yaşlanma

IEC 60811-401: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-402: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 402: Muhtelif testler - Su emme testleri

IEC 60811-402: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-403: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 403: Muhtelif testler - Çapraz bağlı bileşikler üzerinde ozon direnç testi

IEC 60811-403: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-404: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 404: Muhtelif testler - Kılıflar için mineral yağa daldırma testleri

IEC 60811-404: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-405: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 405: Muhtelif testler - PVC izolasyonları ve PVC kılıflar için termal stabilite testi

IEC 60811-405: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-406: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 406: Muhtelif testler - Polietilen ve polipropilen bileşiklerin gerilim çatlamasına karşı direnç

IEC 60811-406: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-407: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 407: Muhtelif testler - Polietilen ve polipropilen bileşiklerin kütle artışının ölçümü

IEC 60811-407: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-408: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 408: Muhtelif testler - Polietilen ve polipropilen bileşiklerin uzun süreli stabilite testi

IEC 60811-408: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-409: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 409: Muhtelif testler - Termoplastik izolasyon ve kılıflar için kütle deneyi kaybı

IEC 60811-409: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-410: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 410: Muhtelif testler - Poliolefin izoleli iletkenlerin bakır katalizli oksidatif bozunması için test metodu

IEC 60811-410: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-411: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 411: Muhtelif testler - Dolum bileşiklerinin düşük sıcaklık kırılganlığı

IEC 60811-411: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-412: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 412: Muhtelif testler - Termal yaşlanma yöntemleri - Bir hava bombarında yaşlanma

IEC 60811-412: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-501: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik testler - İzolasyon ve kaplama bileşiklerinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için testler

IEC 60811-501: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-502: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 502: Mekanik testler - İzolasyonlar için büzülme testi

IEC 60811-502: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-503: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 503: Mekanik testler - Kılıflar için büzülme testi

IEC 60811-503: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-504: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 504: Mekanik testler - Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta bükme testleri

IEC 60811-504: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-505: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 505: Mekanik testler - Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta uzama

IEC 60811-505: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-506: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 506: Mekanik testler - Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta darbe testi

IEC 60811-506: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-507: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 507: Mekanik testler - Çapraz bağlı malzemeler için sıcak set testi

IEC 60811-507: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-508: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 508: Mekanik testler - Yalıtım ve kılıflar için yüksek sıcaklıkta basınç testi

IEC 60811-508: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-509: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan materyaller için test yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik testler - Yalıtım ve yalıtım malzemelerinin çatlamaya karşı mukavemetini test edin (ısı şoku testi)

IEC 60811-509: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-510: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 510: Mekanik testler - Polietilen ve polipropilen bileşiklere özel yöntemler - Havada termal yaşlandırma sonrası sarma testi

IEC 60811-510: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-511: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik testler - Polietilen bileşiklerin eriyik akış indeksinin ölçülmesi

IEC 60811-511: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-512: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik testler - Polietilen ve polipropilen bileşiklere özel yöntemler - Çekme mukavemeti ve yüksek sıcaklıkta kondisyondan sonra kopma uzaması

IEC 60811-512: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-513: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik testler - Polietilen ve polipropilen bileşiklere özel yöntemler - Şartlandırma sonrası sargı testi

IEC 60811-513: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-601: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 601: Fiziksel testler - Dolum bileşiklerinin damlama noktasının ölçülmesi

IEC 60811-601: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-602: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 602: Fiziksel testler - Dolum bileşiklerinde yağın ayrıştırılması

IEC 60811-602: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-603: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 603: Fiziksel testler - Dolum bileşiklerinin toplam asit sayısının ölçülmesi

IEC 60811-603: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-604: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 604: Fiziksel testler - Dolgu bileşiklerinde aşındırıcı bileşenlerin yokluğunun ölçülmesi

IEC 60811-604: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-605: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 605: Fiziksel testler - Polietilen bileşiklerde karbon siyahı ve / veya mineral dolgu maddesi ölçümü

IEC 60811-605: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-606: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 606: Fiziksel testler - Yoğunluğun belirlenmesi için yöntemler

IEC 60811-606: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60811-607: 2012

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 607: Fiziksel testler - Polietilen ve polipropilende karbon karası dispersiyonunun değerlendirilmesi için test

IEC 60811-607: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-1: 2014

Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 1: Ekipman sınıflandırması ve gereksinimleri

IEC 60825-1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-2: 2004

Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 2: Optik fiber haberleşme sistemlerinin güvenliği (OFCS)

IEC 60825-2: 2004

2016/08/07

 

EN 60825-2: 2004 / A1: 2007

IEC 60825-2: 2004 / A1: 2006

 

 

EN 60825-2: 2004 / A2: 2010

IEC 60825-2: 2004 / A2: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-4: 2006

Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer korumaları

IEC 60825-4: 2006

2016/08/07

 

EN 60825-4: 2006 / A1: 2008

IEC 60825-4: 2006 / A1: 2008

 

 

EN 60825-4: 2006 / A2: 2011

IEC 60825-4: 2006 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60825-12: 2004

Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 12: Bilgi iletimi için kullanılan serbest alan optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

IEC 60825-12: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60831-1: 2014

1 000 V - Bölüm 1: Genel - Performans, test ve değerlendirme dahil olmak üzere nominal gerilime sahip AC sistemleri için kendi kendini iyileştirme tipi şant güç kapasitörleri - Güvenlik gereksinimleri - Kurulum ve çalıştırma kılavuzu

IEC 60831-1: 2014

2016/08/07

 

EN 60831-1: 2014 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 60831-2: 2014

1 000 V - Bölüm 2: Yaşlandırma testi, kendi kendini iyileştirme testi ve imha testi de dahil olmak üzere nominal gerilime sahip ac sistemleri için kendi kendini iyileştirme tipi şant güç kapasitörleri

IEC 60831-2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60838-1: 2004

Muhtelif lambalar - Bölüm 1: Genel gereksinimler ve testler

IEC 60838-1: 2004

2016/08/07

 

EN 60838-1: 2004 / A1: 2008

IEC 60838-1: 2004 / A1: 2008

 

 

EN 60838-1: 2004 / A2: 2011

IEC 60838-1: 2004 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60838-2-1: 1996

Muhtelif duylar - Bölüm 2: Özel gereksinimler - Bölüm 1: Duylar S14

IEC 60838-2-1: 1994

2016/08/07

 

EN 60838-2-1: 1996 / A1: 1998

IEC 60838-2-1: 1994 / A1: 1998

 

 

EN 60838-2-1: 1996 / A2: 2004

2-1: 1994 / A2: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 60838-2-2: 2006

Muhtelif duylar - Bölüm 2-2: Özel gereksinimler - LED modülleri için konektörler

IEC 60838-2-2: 2006

2016/08/07

 

EN 60838-2-2: 2006 / A1: 2012

IEC 60838-2-2: 2006 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60898-1: 2003

Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri tesisler için aşırı akım koruması için devre kesiciler - Bölüm 1: AC çalışması için devre kesiciler

IEC 60898-1: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60898-1: 2003 / A1: 2004

IEC 60898-1: 2002 / A1: 2002 (Değiştirilmiş)

 

 

EN 60898-1: 2003 / A11: 2005

 

 

EN 60898-1: 2003 / A13: 2012

2016/08/07

 

EN 60898-1: 2003 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 60898-2: 2006

Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri tesisler için aşırı akım koruması için devre kesiciler - Bölüm 2: AC ve DC çalışması için devre kesiciler

IEC 60898-2: 2000 (Değiştirilmiş) + A1: 2003 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60931-1: 1996

1 kV'a kadar ve 1 kV dahil olmak üzere nominal gerilime sahip ac sistemleri için kendi kendine iyileşmeyen tipte güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, test ve değerlendirme - Güvenlik gereksinimleri - Kurulum ve çalıştırma kılavuzu

IEC 60931-1: 1996

2016/08/07

 

EN 60931-1: 1996 / A1: 2003

IEC 60931-1: 1996 / A1: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60931-2: 1996

1 kV'a kadar ve dahil olmak üzere nominal gerilime sahip ac sistemleri için kendiliğinden iyileşmeyen tipte güç kapasitörleri - Bölüm 2: Yaşlanma testi ve imha testi

IEC 60931-2: 1995

2016/08/07

CENELEC

EN 60931-3: 1996

1 kV - Bölüm 3: dahil olmak üzere nominal gerilime sahip AC sistemleri için kendiliğinden iyileşmeyen tipte şönt güç kondansatörleri: Dahili sigortalar

IEC 60931-3: 1996

2016/08/07

CENELEC

EN 60934: 2001

Ekipman için devre kesiciler (CBE)

IEC 60934: 2000

2016/08/07

 

EN 60934: 2001 / A1: 2007

IEC 60934: 2000 / A1: 2007

 

 

EN 60934: 2001 / A2: 2013

IEC 60934: 2000 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-1: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Bölüm 1: Genel kurallar

IEC 60947-1: 2007

2016/08/07

 

EN 60947-1: 2007 / A1: 2011

IEC 60947-1: 2007 / A1: 2010

 

 

EN 60947-1: 2007 / A2: 2014

IEC 60947-1: 2007 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-2: 2006

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Bölüm 2: Devre kesiciler

IEC 60947-2: 2006

2016/08/07

 

EN 60947-2: 2006 / A1: 2009

IEC 60947-2: 2006 / A1: 2009

 

 

EN 60947-2: 2006 / A2: 2013

IEC 60947-2: 2006 / A2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-3: 2009

Düşük voltajlı şalt ve kontrol elemanları - Bölüm 3: Şalterler, ayırıcılar, ayırıcılar ve sigorta-kombinasyon üniteleri

IEC 60947-3: 2008

2016/08/07

 

EN 60947-3: 2009 / A1: 2012

IEC 60947-3: 2008 / A1: 2012

 

 

EN 60947-3: 2009 / A2: 2015

IEC 60947-3: 2008 / A2: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-4-1: 2010

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor-starterler - Elektromekanik kontaktörler ve motor-starterler

IEC 60947-4-1: 2009

2016/08/07

 

EN 60947-4-1: 2010 / A1: 2012

IEC 60947-4-1: 2009 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-4-2: 2012

Alçak gerilim şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 4-2: Kontaktörler ve motor-starterler - AC yarı iletken motor kontrolörleri ve başlatıcılar

IEC 60947-4-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-4-3: 2014

Alçak gerilim şalt tesisi ve kontrol ünitesi - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor starterleri - AC yarı iletken kontrolörleri ve motorsuz yükler için kontaktörler

IEC 60947-4-3: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-1: 2004

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-1: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik kontrol devresi cihazları

IEC 60947-5-1: 2003

2016/08/07

 

EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009

IEC 60947-5-1: 2003 / A1: 2009

2016/08/07

 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2004

 

 

EN 60947-5-1: 2004 / AC: 2005

 

CENELEC

EN 60947-5-2: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-2: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

IEC 60947-5-2: 2007

2016/08/07

 

EN 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

IEC 60947-5-2: 2007 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-4: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-4: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Düşük enerjili kontakların performansının değerlendirilmesi yöntemi - Özel testler

IEC 60947-5-4: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-5: 1997

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-5: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Mekanik kilitleme fonksiyonuna sahip elektrik acil stop cihazı

IEC 60947-5-5: 1997

2016/08/07

 

EN 60947-5-5: 1997 / A1: 2005

IEC 60947-5-5: 1997 / A1: 2005

 

 

EN 60947-5-5: 1997 / A11: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-7: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-7: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Analog çıkışlı yakınlık cihazları için gereklilikler

IEC 60947-5-7: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-8: 2006

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-8: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Üç konumlu etkinleştirme anahtarları

IEC 60947-5-8: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-5-9: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 5-9: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Akış hızı anahtarları

IEC 60947-5-9: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-6-1: 2005

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu ekipman - Transfer anahtarlama ekipmanı

IEC 60947-6-1: 2005

2016/08/07

 

EN 60947-6-1: 2005 / A1: 2014

IEC 60947-6-1: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-6-2: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 6-2: Çok fonksiyonlu ekipman - Kontrol ve koruyucu anahtarlama cihazları (veya ekipmanı) (CPS)

IEC 60947-6-2: 2002

2016/08/07

 

EN 60947-6-2: 2003 / A1: 2007

IEC 60947-6-2: 2002 / A1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-7-1: 2009

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Ünitesi - Bölüm 7-1: Yardımcı Ekipmanlar - Bakır İletkenler İçin Klemensler

IEC 60947-7-1: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-7-2: 2009

Alçak gerilim şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 7-2: Yardımcı ekipman - Bakır iletkenler için koruyucu iletken klemensler

IEC 60947-7-2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-7-3: 2009

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 7-3: Yardımcı ekipman - Sigorta klemensleri için güvenlik gereksinimleri

IEC 60947-7-3: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60947-8: 2003

Düşük voltajlı şalt ve kontrol tertibatı - Bölüm 8: Dönen elektrikli makineler için dahili termik koruma (PTC) kontrol üniteleri

IEC 60947-8: 2003

2016/08/07

 

EN 60947-8: 2003 / A1: 2006

IEC 60947-8: 2003 / A1: 2006

 

 

EN 60947-8: 2003 / A2: 2012

IEC 60947-8: 2003 / A2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60950-21: 2003

Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 21: Uzaktan güç beslemesi

IEC 60950-21: 2002

2016/08/07

CENELEC

EN 60950-22: 2006

Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 22: Dış mekanda kurulan ekipman

IEC 60950-22: 2005 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 60950-22: 2006 / AC: 2008

 

CENELEC

EN 60950-23: 2006

Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 23: Büyük veri depolama ekipmanı

IEC 60950-23: 2005

2016/08/07

 

EN 60950-23: 2006 / AC: 2008

 

CENELEC

EN 60968: 2015

Genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı floresan lambalar - Güvenlik gereksinimleri

IEC 60968: 2015 (Değiştirildi)

IEC 60968: 2015 / COR1: 2015 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-1: 2012

Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 1: Kaynak güç kaynakları

IEC 60974-1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-2: 2013

Ark kaynağı - Bölüm 2: Sıvı soğutma sistemleri

IEC 60974-2: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-3: 2014

Ark kaynağı - Bölüm 3: Ark vurma ve dengeleme cihazları

IEC 60974-3: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-5: 2013

Ark kaynağı - Bölüm 5: Tel besleyiciler

IEC 60974-5: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-6: 2016

Ark kaynak ekipmanları - Bölüm 6: Sınırlı görev ekipmanı

IEC 60974-6: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-7: 2013

Ark kaynağı - Bölüm 7: Yakıcılar

IEC 60974-7: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-8: 2009

Ark kaynak makinaları - Bölüm 8: Kaynak ve plazma kesme sistemleri için gaz konsolları

IEC 60974-8: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-11: 2010

Ark kaynağı - Bölüm 11: Elektrot tutucular

IEC 60974-11: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-12: 2011

Ark kaynak makinaları - Bölüm 12: Kaynak kabloları için kaplin cihazları

IEC 60974-12: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60974-13: 2011

Ark kaynağı - Bölüm 13: Kaynak kelepçesi

IEC 60974-13: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-1: 2004

Ev ve benzeri amaçlar için düşük voltajlı devreler için bağlantı cihazları - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 60998-1: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-1: 2004

Ev ve benzeri amaçlar için düşük voltajlı devreler için bağlantı aygıtları - Bölüm 2-1: Vidalı bağlama üniteleri ile ayrı cihaz olarak cihaz bağlamak için özel gereksinimler

IEC 60998-2-1: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-2: 2004

Ev ve benzeri amaçlar için düşük voltajlı devreler için bağlantı aygıtları - Bölüm 2-2: Vidasız tip sıkıştırma üniteleri ile cihazların ayrı birimler olarak bağlanması için özel gereksinimler

IEC 60998-2-2: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-3: 2004

Ev ve benzeri amaçlar için düşük voltajlı devreler için bağlantı cihazları - Bölüm 2-3: Yalıtım delici sıkıştırma üniteleri ile cihazların ayrı birimler olarak bağlanması için özel gereksinimler

IEC 60998-2-3: 2002 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60998-2-4: 2005

Ev ve benzeri amaçlar için alçak gerilim devreleri için bağlantı aygıtları - Bölüm 2-4: Büküm bağlantı aygıtları için özel gereksinimler

IEC 60998-2-4: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 60999-1: 2000

Bağlantı cihazları - Elektriksel bakır iletkenler - Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 1: 0,2 mm 2 ila 35 mm 2 arası iletkenler için sıkma üniteleri için genel gereksinimler ve özel gereksinimler (dahil)

IEC 60999-1: 1999

2016/08/07

CENELEC

EN 60999-2: 2003

Bağlantı cihazları - Elektriksel bakır iletkenler - Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2: 35 mm 2 ila 300 mm 2 üzerindeki iletkenler için sıkıştırma üniteleri için özel gereksinimler (dahil)

IEC 60999-2: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61008-1: 2012

Evsel ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım koruma olmadan artık akımla çalışan devre kesiciler (RCCB'ler) - Bölüm 1: Genel kurallar

IEC 61008-1: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 61008-1: 2012 / A1: 2014

IEC 61008-1: 2010 / A1: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61008-1: 2012 / A2: 2014

IEC 61008-1: 2010 / A2: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 61008-1: 2012 / A11: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61008-2-1: 1994

Evsel ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım koruma olmadan artık akımla çalışan devre kesiciler (RCCB'ler) - Bölüm 2-1: Genel kuralların, RCCB'nin hat geriliminden işlevsel olarak bağımsız olarak uygulanabilirliği

IEC 61008-2-1: 1990

2016/08/07

 

EN 61008-2-1: 1994 / A11: 1998

2016/08/07

 

EN 61008-2-1: 1994 / A11: 1998 / AC: 1999

 

CENELEC

EN 61009-1: 2012

Evsel ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım korumalı artık akımla çalışan devre kesiciler (RCBO'lar) - Bölüm 1: Genel kurallar

IEC 61009-1: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 61009-1: 2012 / A1: 2014

IEC 61009-1: 2010 / A1: 2012 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61009-1: 2012 / A2: 2014

IEC 61009-1: 2010 / A2: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 61009-1: 2012 / A11: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61009-2-1: 1994

Evsel ve benzeri kullanımlar için entegre aşırı akım korumalı artık akımla çalışan devre kesiciler (RCBO'lar) - Bölüm 2-1: Genel kuralların RCBO'ya işlevsel olarak hat voltajından bağımsız olarak uygulanabilirliği

IEC 61009-2-1: 1991

2016/08/07

 

EN 61009-2-1: 1994 / A11: 1998

2016/08/07

 

EN 61009-2-1: 1994 / A11: 1998 / AC: 1999

 

CENELEC

EN 61010-1: 2010

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61

IEC 61010-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-010: 2014

Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-010: Malzemelerin ısıtılması için laboratuar ekipmanı için özel gereksinimler

IEC 61010-2-010: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-020: 2006

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-020: Laboratuvar santrifüjleri için özel gereksinimler

IEC 61010-2-020: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-030: 2010

Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-030: Test ve ölçüm devreleri için özel gereksinimler

IEC 61010-

IEC 61010-2-030: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-032: 2012

Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-032: Elektrik testi ve ölçümü için elde tutulan ve elle kullanılan akım sensörleri için özel gereksinimler

IEC 61010-2-032: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-033: 2012

Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipman için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-033: Yerel ve profesyonel kullanım için, el gerilimini ölçebilen ve diğer ölçüm cihazları için özel gereksinimler, şebeke gerilimini ölçebilen

IEC 61010-2-033: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-040: 2005

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-040: Tıbbi malzemelerin tedavisinde kullanılan sterilizatörler ve yıkayıcı dezenfektörler için özel gereksinimler

IEC 61010-2-040: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-051: 2015

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-051: Karıştırma ve karıştırma için laboratuvar ekipmanı için özel gereksinimler

IEC 61010-2-051: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-061: 2003

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-061: Termal atomizasyon ve iyonizasyon ile laboratuvar atomik spektrometreler için özel gereksinimler

IEC 61010-2-061: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61010-2-201: 2013

Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereksinimleri - Bölüm 2-201: Kontrol ekipmanı için özel gereksinimler

IEC 61010-2-201: 2013

2016/08/07

 

EN 61010-2-201: 2013 / AC: 2013

 

CENELEC

EN 61010-031: 2015

Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrikli ekipmanların güvenlik gereklilikleri - Bölüm 031: Elektriksel ölçüm ve test için el tipi prob tertibatları için güvenlik gereksinimleri

IEC 61010-031: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61028: 1993

Elektrik ölçüm cihazları - XY kaydediciler

IEC 61028: 1991

2016/08/07

 

EN 61028: 1993 / A2: 1997

IEC 61028: 1991 / A2: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 61034-1: 2005

Tanımlanmış koşullar altında yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Test aparatı

IEC 61034-1: 2005

2016/08/07

 

EN 61034-1: 2005 / A1: 2014

IEC 61034-1: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61034-2: 2005

Tanımlanmış koşullar altında yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Test prosedürü ve gereklilikleri

IEC 61034-2: 2005

2016/08/07

 

EN 61034-2: 2005 / A1: 2013

IEC 61034-2: 2005 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61048: 2006

Yardımcı lambalar - Tüp şeklindeki floresan ve diğer deşarj lamba devrelerinde kullanım için kondansatörler - Genel ve güvenlik gereksinimleri

IEC 61048: 2006

2016/08/07

 

EN 61048: 2006 / A1: 2016

IEC 61048: 2006 / A1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61050: 1992

Yüksüz çıkış voltajı 1 kV'u (genellikle neon transformatörler olarak adlandırılır) aşan boru biçimindeki deşarj lambaları için transformatörler - Genel ve güvenlik gereksinimleri

IEC 61050: 1991 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61050: 1992 / A1: 1995

IEC 61050: 1991 / A1: 1994 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-1: 2002

Cihazlar için Anahtarlar - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61058-1: 2000 (Değiştirilmiş) + A1: 2001

2016/08/07

 

EN 61058-1: 2002 / A2: 2008

IEC 61058-1: 2000 / A2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-2-1: 2011

Cihazlar için Anahtarlar - Bölüm 2-1: Kablo anahtarları için özel gereksinimler

IEC 61058-2-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-2-4: 2005

Cihazlar için Anahtarlar - Bölüm 2-4: Bağımsız olarak monte edilen anahtarlar için özel gereksinimler

IEC 61058-2-4: 1995 + A1: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61058-2-5: 2011

Cihazlar için Anahtarlar - Bölüm 2-5: Değişken selektörler için özel gereksinimler

IEC 61058-2-5: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61071: 2007

Güç elektroniği için kondansatörler

IEC 61071: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61095: 2009

Ev ve benzeri amaçlar için elektromekanik kontaktörler

IEC 61095: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61131-2: 2007

Programlanabilir kontrolörler - Bölüm 2: Ekipman gereksinimleri ve testleri

IEC 61131-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61138: 2007

Taşınabilir topraklama ve kısa devre ekipmanı için kablolar

IEC 61138: 2007 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 61140: 2002

Elektrik çarpmasına karşı koruma - Kurulum ve ekipman için ortak yönler

IEC 61140: 2001

2016/08/07

 

EN 61140: 2002 / A1: 2006

IEC 61140: 2001 / A1: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 61143-1: 1994

Elektrik ölçüm cihazları - Xt kaydediciler - Bölüm 1: Tanımlar ve gereksinimler

IEC 61143-1: 1992

2016/08/07

 

EN 61143-1: 1994 / A1: 1997

IEC 61143-1: 1992 / A1: 1997

2016/08/07

CENELEC

EN 61143-2: 1994

Elektrik ölçüm cihazları - Xt kaydediciler - Bölüm 2: Önerilen ek test yöntemleri

IEC 61143-2: 1992

2016/08/07

CENELEC

EN 61184: 2008

Süngü lambaları

IEC

IEC 61184: 2008

2016/08/07

 

EN 61184: 2008 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61187: 1994

Elektrikli ve elektronik ölçüm cihazları - Dokümantasyon

IEC 61187: 1993 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61187: 1994 / AC: 1995

 

CENELEC

EN 61195: 1999

Çift kapaklı floresan lambalar - Güvenlik özellikleri

IEC 61195: 1999

2016/08/07

 

EN 61195: 1999 / A1: 2013

IEC 61195: 1999 / A1: 2012

 

 

EN 61195: 1999 / A2: 2015

IEC 61195: 1999 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61199: 2011

Tek kapaklı floresan lambalar - Güvenlik özellikleri

IEC 61199: 2011

2016/08/07

 

EN 61199: 2011 / A1: 2013

IEC 61199: 2011 / A1: 2012

 

 

EN 61199: 2011 / A2: 2015

IEC 61199: 2011 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61204: 1995

Düşük voltajlı güç kaynağı cihazları, dc çıkışı - Performans özellikleri

IEC 61204: 1993 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 61204-7: 2006

Düşük voltaj güç kaynakları, dc çıkışı - Bölüm 7: Güvenlik gereksinimleri

IEC 61204-7: 2006

2016/08/07

 

EN 61204-7: 2006 / A11: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61210: 2010

Bağlantı cihazları - Elektrikli bakır iletkenler için düz hızlı bağlantı sonlandırmaları - Güvenlik gereksinimleri

IEC 61210: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 61242: 1997

Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri amaçlar için kablo makaraları

IEC 61242: 1995 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61242: 1997 / A1: 2008

IEC 61242: 1995 / A1: 2008

 

 

EN 61242: 1997 / A2: 2016

IEC 61242: 1995 / A2: 2015

2016/08/07

 

EN 61242: 1997 / A1: 2008 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61243-3: 2014

Canlı çalışma - Gerilim dedektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu düşük voltajlı tip

IEC 61243-3: 2014

2016/08/07

 

EN 61243-3: 2014 / AC: 2015

 

 

EN 61243-3: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61270-1: 1996

Mikrodalga fırınlar için kondansatörler - Bölüm 1: Genel

IEC 61270-1: 1996

2016/08/07

CENELEC

EN 61293: 1994

Elektrikli ekipmanın elektrik beslemesiyle ilgili derecelendirmeleri ile işaretlenmesi - Güvenlik gereksinimleri

IEC 61293: 1994

2016/08/07

CENELEC

EN 61310-1: 2008

Makinelerin güvenliği - Gösterge, işaretleme ve çalıştırma - Bölüm 1: Görsel, akustik ve dokunsal sinyaller için gereksinimler

IEC 61310-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61310-2: 2008

Makine güvenliği - İşaret, işaretleme ve aktüasyon - Bölüm 2: Markalama için şartlar

IEC 61310-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61310-3: 2008

Makinaların güvenliği - Gösterge, işaretleme ve aktüasyon - Bölüm 3: Aktüatörlerin konumu ve çalışması için gereklilikler

IEC 61310-3: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61316: 1999

Endüstriyel kablo makaraları

IEC 61316: 1999

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-1: 2015

Lamp controlgear - Bölüm 1: Genel ve güvenlik gereksinimleri

IEC 61347-1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-2: 2012

Lamp controlgear - Bölüm 2-2: Filamanlı lambalar için dc veya ac tarafından temin edilen elektronik kademeli çeviriciler için özel gereksinimler

IEC 61347-2-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-3: 2011

Lamba kontrol dişlisi - Bölüm 2-3: Floresan lambalar için ac ve / veya dc tarafından sağlanan elektronik kontrol dişlileri için özel gereksinimler

IEC 6134

IEC 61347-2-3: 2011

2016/08/07

 

EN 61347-2-3: 2011 / AC: 2011

 

CENELEC

EN 61347-2-7: 2012

Lamp controlgear - Bölüm 2-7: Acil durum aydınlatması için batarya tedarik edilen elektronik kontrol cihazı için özel gereksinimler (bağımsız)

IEC 61347-2-7: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-8: 2001

Lamp controlgear - Bölüm 2-8: Floresan lambalar için balastlar için özel gereksinimler

IEC 61347-2-8: 2000

2016/08/07

 

EN 61347-2-8: 2001 / A1: 2006

2-8: 2000 / A1: 2006

2016/08/07

 

EN 61347-2-8: 2001 / AC: 2003

 

 

EN 61347-2-8: 2001 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-9: 2013

Lamp controlgear - Bölüm 2-9: Deşarj lambaları için elektromanyetik kontrol için özel şartlar (floresan lambalar hariç)

IEC 61347-2-9: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61347-2-10: 2001

Lamp controlgear - Bölüm 2-10: Soğuk başlatma borulu deşarj lambalarının (neon tüpler) yüksek frekanslı çalışması için elektronik invertörler ve dönüştürücüler için özel şartlar

IEC 61347-2-10: 2000

2016/08/07

 

EN 61347-2-10: 2001 / A1: 2009

IEC 61347-2-10: 2000 / A1: 2008

2016/08/07

 

EN 61347-2-10: 2001 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-11: 2001

Lamp controlgear - Bölüm 2-11: Armatürlerde kullanılan çeşitli elektronik devreler için özel gereksinimler

IEC 61347-2-11: 2001

2016/08/07

 

EN 61347-2-11: 2001 / AC: 2002

 

 

EN 61347-2-11: 2001 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-12: 2005

Lamp controlgear - Bölüm 2-12: Deşarj lambaları için dc veya ac beslemeli elektronik balastlar için özel gereksinimler (floresan lambalar hariç)

IEC 61347-2-12: 2005

2016/08/07

 

EN 61347-2-12: 2005 / A1: 2010

IEC 61347-2-12: 2005 / A1: 2010

2016/08/07

 

EN 61347-2-12: 2005 / AC: 2010

 

CENELEC

EN 61347-2-13: 2014

Lamp controlgear - Bölüm 2-13: LED modülleri için DC veya AC beslemeli elektronik kontrol için özel gereksinimler

IEC 61347-2-13: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61386-1: 2008

Kablo yönetimi için kablo sistemleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61386-1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 61386-21: 2004

Kablo yönetimi için kablo sistemleri - Bölüm 21: Özel gereksinimler - Sert boru sistemleri

IEC 61386-21: 2002

2016/08/07

 

EN 61386-21: 2004 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 61386-21: 2004 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 61386-22: 2004

Kablo yönetimi için boru sistemleri - Bölüm 22: Özel gereksinimler - Esnek boru sistemleri

IEC 61386-22: 2002

2016/08/07

 

EN 61386-22: 2004 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 61386-22: 2004 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 61386-23: 2004

Kablo yönetimi için kablo sistemleri - Bölüm 23: Özel gereksinimler - Esnek boru sistemleri

IEC 61386-23: 2002

2016/08/07

 

EN 61386-23: 2004 / A11: 2010

2016/08/07

 

EN 61386-23: 2004 / AC: 2004

 

CENELEC

EN 61386-24: 2010

Kablo yönetimi için kablo sistemleri - Bölüm 24: Özel gereksinimler - Yeraltında gömülü boru sistemleri

IEC 61386-24: 2004

2016/08/07

CENELEC

EN 61386-25: 2011

Kablo yönetimi için boru sistemleri - Bölüm 25: Özel gereksinimler - Boru sabitleme cihazları

IEC 61386-25: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-1: 2011

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Gereçleri - Bölüm 1: Genel Kurallar

IEC 61439-1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-2: 2011

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Gereçleri - Bölüm 2: Güç Şalt ve Kontrol Üniteleri

IEC 61439-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-3: 2012

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 3: Sıradan kişilerce çalıştırılması planlanan dağıtım panoları (DBO)

IEC 61439-3: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-4: 2013

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 4: Şantiyeler için montajlar için özel gereksinimler (ACS)

IEC 61439-4: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61439-5: 2015

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 5: Kamu ağlarında güç dağıtımı için montajlar

IEC 61439-5: 2014

2016/08/07

 

EN 61439-5: 2015 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61439-6: 2012

Düşük voltajlı şalt ve kontrol düzenekleri - Bölüm 6: Busbar kanal sistemleri (otobüs yolları)

IEC 61439-6: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61534-1: 2011

Powertrack sistemleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61

IEC 61534-1: 2011

2016/08/07

 

EN 61534-1: 2011 / A1: 2014

IEC 61534-1: 2011 / A1: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61534-21: 2014

Powertrack sistemleri - Bölüm 21: Duvar ve tavan montajı için tasarlanan güç aktarma sistemleri için özel gereksinimler

IEC 61534-21: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61534-22: 2014

Powertrack sistemleri - Bölüm 22: Zemin üstü veya alttan montaj için tasarlanmış powertrack sistemleri için özel gereksinimler

IEC 61534-22: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61535: 2009

Sabit kurulumlarda kalıcı bağlantı için tasarlanmış montaj kuplörler

IEC 61535: 2009 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 61535: 2009 / A1: 2013

IEC 61535: 2009 / A1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61537: 2007

Kablo yönetimi - Kablo kanalı sistemleri ve kablo merdiveni sistemleri

IEC 61537: 2006

2016/08/07

CENELEC

EN 61549: 2003

Çeşitli lambalar

IEC 61549: 2003

2016/08/07

 

EN 61549: 2003 / A1: 2005

IEC 61549: 2003 / A1: 2005

 

 

EN 61549: 2003 / A2: 2010

IEC 61549: 2003 / A2: 2010

 

 

EN 61549: 2003 / A3: 2012

IEC 61549: 2003 / A3: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-1: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61557-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-2: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 2: İzolasyon direnci

IEC 61557-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-3: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 3: Döngü empedansı

IEC 61557-3: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-4: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 4: Topraklama bağlantısının direnci ve eş potansiyel bağlanması

IEC 61557-4: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-5: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 5: Yeryüzüne direnç

IEC 61557-5: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-6: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 6: TT, TN ve IT sistemlerinde artık akım cihazlarının (RCD) etkinliği

IEC 61557-6: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-7: 2007

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 7: Faz sırası

IEC 61557-7: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-10: 2013

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 10: Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için kombine ölçüm cihazları

IEC 61557-10: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-11: 2009

1 000 V AC ve 1 ila 500 Vdc kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - test cihazları, ölçülmesi ya da koruyucu tedbirlere izlenmesi - Bölüm 11: TT, TN kaçak akım monitörler Etkililik (RCMS) tip A ve tip B ve BT sistemleri

IEC 61557-11: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-12: 2008

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 12: Performans ölçme ve izleme cihazları (PMD)

IEC 61557-12: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-13: 2011

1 000 V AC ve 1 ila 500 Vdc kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - test cihazları, ölçülmesi ya da koruyucu tedbirlere izlenmesi - Bölüm 13: El ve elle kullanılan mevcut kelepçeler ve sensörler kaçak akımların ölçümü için elektrik dağıtım sistemleri

IEC 61557-13: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61557-14: 2013

1 000 V ac ve 1 500 V dc'ya kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - Koruyucu önlemlerin test edilmesi, ölçülmesi veya izlenmesi için ekipman - Bölüm 14: Makine elektrik ekipmanlarının güvenliğini test etmek için ekipman

IEC 61557-14: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-1: 2005

Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 1: Genel gereksinimler ve testler

IEC 61558-1: 2005

2016/08/07

 

EN 61558-1: 2005 / A1: 2009

IEC 61558-1: 2005 / A1: 2009

2016/08/07

 

EN 61558-1: 2005 / AC: 2006

 

CENELEC

EN 61558-2-1: 2007

Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-1: Genel uygulamalar için ayırıcı transformatörleri içeren transformatörleri ve güç kaynaklarını ayırmak için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-2: 2007

Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-2: Kontrol transformatörleri ve kontrol transformatörleri içeren güç kaynakları için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-2: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-3: 2010

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-3: Gaz ve yağ brülörleri için ateşleme transformatörleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-3: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-4: 2009

1 100 V - Bölüm 2-4'e kadar olan besleme gerilimleri için transformatör, reaktör, güç kaynağı üniteleri ve benzeri ürünlerin güvenliği: İzolatörler içeren trafo ve güç kaynağı ünitelerinin izole edilmesi için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-4: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-5: 2010

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-5: Traş makineleri için transformatör, tıraş makineleri ve tıraş makinesi tedarik üniteleri için güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-5: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-6: 2009

1 100 V - Bölüm 2-6'ya kadar olan besleme gerilimleri için transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve benzeri ürünlerin güvenliği: Emniyet izolasyonlu transformatörleri içeren güvenlik izolasyon transformatörleri ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-6: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-7: 2007

Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-7: Oyuncaklar için transformatörler ve güç kaynakları için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-7: 2007 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-8: 2010

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-8: Çan ve çanları için transformatör ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-8: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-9: 2011

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-9: Tungsten filament lambalar için sınıf III el fenerleri için transformatör ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-9: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-12: 2011

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-12: Sabit voltaj için sabit voltaj transformatörleri ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-12: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-13: 2009

1 100 V - Bölüm 2-13'e kadar besleme gerilimleri için transformatör, reaktör, güç kaynağı üniteleri ve benzeri ürünlerin güvenliği: Otomatik transformatörleri ve oto trafolarını içeren güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-13: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-14: 2013

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-14: Değişken transformatörleri içeren değişken transformatörler ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-14: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-15: 2012

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-15: Tıbbi yerlerin temini için transformatörlerin izole edilmesi için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-15: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-16: 2009

1 100 V - Bölüm 2-16'ya kadar olan besleme gerilimleri için transformatör, reaktör, güç kaynağı üniteleri ve benzeri ürünlerin güvenliği: Anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri için anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri ve transformatörleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-16: 2009

2016/08/07

 

EN 61558-2-16: 2009 / A1: 2013

IEC 61558-2-16: 2009 / A1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-20: 2011

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-20: Küçük reaktörler için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-20: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-23: 2010

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-23: Şantiyeler için transformatör ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-23: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61558-2-26: 2013

Transformatörlerin, reaktörlerin, güç kaynağı ünitelerinin ve bunların kombinasyonlarının güvenliği - Bölüm 2-26: Enerji ve diğer amaçlar için transformatör ve güç kaynağı üniteleri için özel gereksinimler ve testler

IEC 61558-2-26: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 61643-11: 2012

Düşük voltajlı aşırı gerilim koruyucu cihazlar - Bölüm 11: Düşük voltajlı güç sistemlerine bağlı aşırı gerilim koruyucu cihazlar - Gereksinimler ve test yöntemleri

IEC 61643-11: 2011 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 61643-21: 2001

Düşük voltajlı aşırı gerilim koruyucu cihazlar - Bölüm 21: Telekomünikasyon ve sinyalizasyon ağlarına bağlı aşırı gerilim koruyucu cihazlar - Performans gereksinimleri ve test yöntemleri

IEC 616

IEC 61643-21: 2000

2016/08/07

 

EN 61643-21: 2001 / A1: 2009

IEC 61643-21: 2000 / A1: 2008 (Değiştirildi)

 

 

EN 61643-21: 2001 / A2: 2013

IEC 61643-21: 2000 / A2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61730-1: 2007

Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği - Bölüm 1: İnşaat gereksinimleri

IEC 61730-1: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61730-1: 2007 / A1: 2012

IEC 61730-1: 2004 / A1: 2011

 

 

EN 61730-1: 2007 / A2: 2013

IEC 61730-1: 2004 / A2: 2013

 

 

EN 61730-1: 2007 / A11: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61730-2: 2007

Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği - Bölüm 2: Test için gereksinimler

IEC 61730-2: 2004 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 61730-2: 2007 / A1: 2012

IEC 61730-2: 2004 / A1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61770: 2009

Su şebekesine bağlanan elektrikli aletler - Arka koltuktan kaçınma ve hortum takımlarının arızalanması

IEC 61770: 2008

2016/08/07

 

EN 61770: 2009 / AC: 2011

 

CENELEC

EN 61800-5-1: 2007

Ayarlanabilir hızlı elektrik güç sistemleri - Bölüm 5-1: Güvenlik gereksinimleri - Elektrik, ısı ve enerji

IEC 61800-5-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 61812-1: 2011

Endüstriyel ve konut kullanım için zaman röleleri - Bölüm 1: Gereksinimler ve testler

IEC 61812-1: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-1: 2011

Elektrikli araç iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61851-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-21: 2002

Elektrikli araç iletken şarj sistemi - Bölüm 21: Bir ac / dc kaynağına iletken bağlantı için elektrikli araç gereksinimleri

IEC 61851-21: 2001

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-22: 2002

Elektrikli araç iletken şarj sistemi - Bölüm 22: AC elektrikli araç şarj istasyonu

IEC 61851-22: 2001

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-23: 2014

Elektrikli araç iletken şarj sistemi - Bölüm 23: DC elektrikli araç şarj istasyonu

IEC 61851-23: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 61851-24: 2014

Elektrikli araç iletken şarj sistemi - Bölüm 24: Bir dc EV şarj istasyonu ile DC şarjının kontrolü için bir elektrikli araç arasındaki dijital iletişim

IEC 61851-24: 2014

2016/08/07

 

EN 61851-24: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61869-1: 2009

Enstrüman transformatörleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61869-1: 2007 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 61869-2: 2012

Aletli transformatörler - Bölüm 2: Akım trafoları için ek şartlar

IEC 61869-2: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 61869-3: 2011

Aletli transformatörler - Bölüm 3: Endüktif voltaj transformatörleri için ek şartlar

IEC 61869-3: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 61869-4: 2014

Aletli transformatörler - Bölüm 4: Kombine transformatörler için ek şartlar

IEC 61869-4: 2013

2016/08/07

 

EN 61869-4: 2014 / AC: 2014

 

CENELEC

EN 61869-5: 2011

Aletli transformatörler - Bölüm 5: Kondansatör voltaj transformatörleri için ek şartlar

IEC 61869-5: 2011

2016/08/07

 

EN 61869-5: 2011 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 61914: 2016

Elektrik tesisatları için kablo kelepçeleri

IEC 61914: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 61921: 2003

Güç kondansatörleri - Düşük voltajlı güç faktörü düzeltme bankaları

IEC 61921: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 61995-1: 2008

Ev ve benzeri amaçlı armatürlerin bağlanması için cihazlar - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 61995-1: 2005 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 61995-2: 2009

Ev ve benzeri amaçlı armatürlerin bağlanması için cihazlar - Bölüm 2: DCL için standart sayfalar

IEC 61995-2: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 62020: 1998

Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri kullanımlar için artık akım monitörleri (RCM'ler)

IEC 62020: 1998

2016/08/07

 

EN 62020: 1998 / A1: 2005

IEC 62020: 1998 / A1: 2003 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-1: 2007

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Denetleyici-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 1: Genel kurallar

IEC 62026-1: 2007

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-2: 2013

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları - Kontrolör-cihaz arayüzleri (CDI'ler) - Bölüm 2: Aktüatör sensör arayüzü (AS-i)

IEC 62026-2: 2008 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-3: 2015

Düşük voltajlı şalt ve kontrol - Denetleyici-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 3: DeviceNet

IEC 62026-3: 2014

IEC 62026-3: 2014 / COR1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 62026-7: 2013

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları - Denetleyici-cihaz arayüzleri (CDI'lar) - Bölüm 7: CompoNet

IEC 62026-7: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62031: 2008

Genel aydınlatma için LED modüller - Güvenlik özellikleri

IEC 62031: 2008

2016/08/07

 

EN 62031: 2008 / A1: 2013

IEC 62031: 2008 / A1: 2012

 

 

EN 62031: 2008 / A2: 2015

IEC 62031: 2008 / A2: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62035: 2014

Deşarj lambaları (floresan lambalar hariç) - Güvenlik özellikleri

IEC 62035: 2014 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62040-1: 2008

Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - Bölüm 1: UPS için genel ve güvenlik gereksinimleri

IEC 62

IEC 62040-1: 2008

2016/08/07

 

EN 62040-1: 2008 / A1: 2013

IEC 62040-1: 2008 / A1: 2013

2016/08/07

 

EN 62040-1: 2008 / AC: 2009

 

CENELEC

EN 62080: 2009

Ev ve benzeri amaçlar için ses sinyal cihazları

IEC 62080: 2001 + A1: 2008

2016/08/07

CENELEC

EN 62094-1: 2003

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatları için gösterge ışığı üniteleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 62094-1: 2002

2016/08/07

 

EN 62094-1: 2003 / A11: 2003

2016/08/07

CENELEC

EN 62109-1: 2010

Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç dönüştürücülerinin güvenliği - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 62109-1: 2010

2016/08/07

CENELEC

EN 62109-2: 2011

Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç dönüştürücülerinin güvenliği - Bölüm 2: İnvertörler için özel gereksinimler

IEC 62109-2: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62135-1: 2015

Direnç kaynak ekipmanı - Bölüm 1: Tasarım, imalat ve montaj için güvenlik gereksinimleri

IEC 62135-1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 62196-1: 2014

Fişler, prizler, araç soketleri ve araç girişleri - Elektrikli taşıtların iletken şarjı - Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC 62196-1: 2014 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

CENELEC

EN 62196-2: 2012

Fişler, prizler, araç soketleri ve araç girişleri - Elektrikli taşıtların iletken şarjı - Bölüm 2: AC pim ve kontakt borusu aksesuarları için boyutsal uyumluluk ve değiştirilebilirlik gereksinimleri

IEC 62196-2: 2011

2016/08/07

 

EN 62196-2: 2012 / A11: 2013

2016/08/07

 

EN 62196-2: 2012 / A12: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62196-3: 2014

Fişler, soket çıkışları, araç bağlantıları ve araç girişleri - Elektrikli taşıtların iletken şarjı - Bölüm 3: DC ve AC / DC pin ve kontakt borusu araç bağlantıları için boyutsal uyumluluk ve değiştirilebilirlik gereksinimleri

IEC 62196-3: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62208: 2011

Alçak gerilim şalt cihazları ve kontrol panoları için boş muhafazalar - Genel şartlar

IEC 62208: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62233: 2008

İnsan maruziyetine ilişkin ev aletleri ve benzeri cihazların elektromanyetik alanları için ölçüm yöntemleri

IEC 62233: 2005 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 62233: 2008 / AC: 2008

 

CENELEC

EN 62253: 2011

Fotovoltaik pompa sistemleri - Tasarım yeterlilik ve performans ölçümleri

IEC 62253: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62275: 2015

Kablo yönetim sistemleri - Elektrik tesisatları için kablo bağları

IEC 62275: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62282-3-100: 2012

Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 3-100: Sabit yakıt hücresi güç sistemleri - Güvenlik

IEC 62282-3-100: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 62282-3-300: 2012

Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 3-300: Sabit yakıt hücresi güç sistemleri - Kurulum

IEC 62282-3-300: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 62282-5-1: 2012

Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 5-1: Portatif yakıt hücresi güç sistemleri - Güvenlik

IEC 62282-5-1: 2012

2016/08/07

CENELEC

EN 62310-1: 2005

Statik transfer sistemleri (STS) - Bölüm 1: Genel ve güvenlik gereksinimleri

IEC 62310-1: 2005

2016/08/07

CENELEC

EN 62311: 2008

Elektromanyetik alanlar için insan maruziyet kısıtlamalarına ilişkin elektronik ve elektrikli ekipmanların değerlendirilmesi (0 Hz - 300 GHz)

IEC 62311: 2007 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62368-1: 2014

Ses / görüntü, bilgi ve iletişim teknolojisi donanımı - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri (IEC 62368-1: 2014, modifiye edilmiş)

IEC 62368-1: 2014 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 62368-1: 2014 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 62395-1: 2013

Endüstriyel ve ticari uygulamalar için elektrik dirençli iz ısıtma sistemleri - Bölüm 1: Genel ve test gereksinimleri

IEC 62395-1: 2013

2016/08/07

CENELEC

EN 62423: 2012

Hanehalkı ve benzeri kullanımlar için dahili aşırı akım korumalı ve entegre olmayan tip F ve tip B rezidüel akım şalterleri

IEC 62423: 2009 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62444: 2013

Elektrik tesisatı kablo rakorları

IEC 62444: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62471: 2008

Lamba ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği

IEC 62471: 2006 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62477-1: 2012

Güç elektronik konvertör sistemleri ve ekipmanları için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Genel

IEC 62477-1: 2012

2016/08/07

 

EN 62477-1: 2012 / A11: 2014

2016/08/07

CENELEC

EN 62479: 2010

Düşük güçlü elektronik ve elektrikli ekipmanların elektromanyetik alanlara (10 MHz ila 300 GHz) maruz kalmasıyla ilgili temel kısıtlamalarla uyumluluğunun değerlendirilmesi

IEC 62479: 2010 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62493: 2010

Elektromanyetik alanlara insan maruziyeti ile ilgili aydınlatma ekipmanlarının değerlendirilmesi

IEC 62493: 2009

2016/08/07

CENELEC

EN 62532: 2011

Floresan indüksiyon lambaları - Güvenlik özellikleri

IEC 62532: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62549: 2011

Kablo kılavuzlaması için mafsallı sistemler ve esnek sistemler

IEC 62549: 2011

2016/08/07

CENELEC

EN 62560: 2012

Voltaj> 50 V genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Güvenlik özellikleri

IEC 62560: 2011 (Değiştirildi)

2016/08/07

 

EN 62560: 2012 / A1: 2015

IEC 62560: 2011 / A1: 2015 (Değiştirilmiş)

2016/08/07

 

EN 62560: 2012 / A1: 2015 / AC: 2015

 

 

EN 62560: 2012 / AC: 2015

 

CENELEC

EN 62606: 2013

Ark hatası algılama cihazları için genel şartlar

IEC

IEC 62606: 2013 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62626-1: 2014

Düşük voltajlı şalt ve kontrol cihazları kapalı - Bölüm 1: IEC 60947-3 kapsamı dışındaki kapalı devre ayırıcıları, onarım ve bakım çalışmaları sırasında izolasyon sağlamak için

IEC 62626-1: 2014

2016/08/07

CENELEC

HD 62640: 2015

Ev ve benzeri kullanımlar için prizler için aşırı akım korumalı veya aşırı akım korumalı artık akım cihazları

IEC 62640: 2011 (Değiştirildi)

2016/08/07

CENELEC

EN 62776: 2015

Lineer floresan lambaları güçlendirmek için tasarlanmış çift kapaklı LED lambalar - Güvenlik özellikleri

IEC 62776: 2014

IEC 62776: 2014 / COR1: 2015

2016/08/07

CENELEC

EN 62868: 2015

Genel aydınlatma için organik ışık yayan diyot (OLED) paneller - Güvenlik gereksinimleri

IEC 62868: 2014

2016/08/07