EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Testler

ASTM-D4332 Test için Konteynerleri, Paketleri veya Ambalaj Bileşenlerini Şartlandırmak için Standart Uygulama

Konteyner ve ambalajların yapıldığı birçok malzeme, özellikle selülozik malzemeler, maruz kaldıkları sıcaklık ve bağıl nem (RH) değiştikçe fiziksel özelliklerde değişikliklere uğrarlar. Bu nedenle, paket, fiziksel özelliklerin sonraki ölçümlerinin anlamlı ve tekrarlanabilir olması için belirli bir süre boyunca belirli bir atmosferde yerleştirilmeli ve saklanmalıdır.

Bu uygulamada tanımlanan koşullar ya tarihsel olarak kabul edilen standart koşullar ya da dağıtım ortamının belirli aşamalarını temsil etmek için seçilen özel laboratuvar koşullarıdır. Bu özel koşullar zorunlu olarak gerçek alan koşullarını çoğaltmakla kalmaz, aynı zamanda onları simüle etme ve alan performanslarıyla ilgili olabilecek paketler ve malzemeler üzerinde de etkisi olma eğilimindedir.

1. Kapsam

1.1  Bu uygulama, bir kabın, ambalajın veya ambalaj bileşeninin ömrü veya test döngüsü sırasında karşılaşabileceği belirli saha koşullarını simüle etmek için kullanılabilecek standart ve özel şartlandırma ve test ortamlarını sağlar.

1.2  Bu uygulama, bu kapların, ambalajların veya ambalaj bileşenlerinin, maruz kalabilecekleri atmosfere yaklaşmaları veya dengeye ulaşmaları için şartlandırılmasına yönelik prosedürleri açıklar. Bu standart genellikle transit simülasyon testleri yapılırken koşullandırma için kullanılır.

1.3  Uygulama Standart atmosfer koşullarında kutu sıkıştırma mukavemetinin ölçülmesi gerektiğinde ilgili koşullandırma standardı olarak D685 kullanılmalıdır.

1.4  Bu standart, varsa kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele almaz. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve kullanımdan önce yasal sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Hizmetlerimiz